Tìm kiếm

Đức Hồng y Claudio Hummes Đức Hồng y Claudio Hummes 

Đại hội đầu tiên của Hội đồng giáo hội miền Amazon

Ngày 26/10 vừa qua, Đại hội lần thứ nhất của Hội đồng giáo hội miền Amazon đã được tổ chức online với sự tham dự từ xa của khoảng 250 tham dự viên, trong đó có đông nữ giới và các đại diện của các dân tộc bản địa.

Hồng Thủy - Vatican News

Đại hội kéo dài trong hai ngày 26 và 27/10 dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Claudio Hummes, Chủ tịch Hội đồng giám hội miền Amazon.

Đức Thánh Cha đồng hành và gần gũi với Đại hội

Trong lời khai mạc, Đức Hồng y Hummes cho biết ngài đã thông báo với Đức Thánh Cha về những phát triển của tổ chức và Đức Thánh Cha rất hài lòng rằng tiến trình hậu Thượng Hội đồng giám mục miền Amazon được tiếp tục. Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nói rằng ngài đồng hành với Đại hội và gần gũi với những gì đang được thực hiện.

Sau đó, Đức Hồng y Chủ tịch đã lược thuật lại những bước đã được thực hiện, kể từ Hội đồng miền Aparecida vào năm 2007, tiếp tục đến cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục ở Rio de Janeiro vào năm 2013, với việc thành lập Mạng lưới Giáo hội liên Amazon vào năm 2014, với sự triệu tập Thượng hội đồng giám mục mà theo ngài, “là điểm cao nhất của tiến trình này, điều bây giờ phải tiếp tục với việc áp dụng Thượng Hội đồng trong vùng”.

Định hình một Giáo hội mang khuôn mặt của Amazon

Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Michael Czerny, đại diện của Đức Thánh Cha tại Đại hội, nhắc nhở rằng không được quên “sứ vụ chính của Hội đồng giáo hội miền Amazon là giúp định hình một Giáo hội mang khuôn mặt của Amazon.” Theo ngài, tổ chức này được mời gọi “để kích thích việc loan báo Tin Mừng trên toàn lãnh thổ”. Về vấn đề này, Đức Hồng y nhấn mạnh sự đa dạng của các thành phần trong Hội đồng giáo hội miền Amazon, điều này “sẽ mang đến sự phong phú về tinh thần, kiến thức và kinh nghiệm để cùng vạch ra kế hoạch mục vụ đầu tiên của Giáo hội trong toàn khu vực”.

Nhận xét rằng đây là hội nghị đầu tiên của Giáo hội có chiều kích khu vực và phong cách công nghị. Đức Hồng y Czerny khuyến khích những người tham gia đảm bảo rằng “đức tin và nền văn hóa của tất cả các dân tộc bản địa và Amazon có thể hướng đến một tương lai đầy hy vọng, trong khuôn khổ của một hệ sinh thái toàn diện bảo vệ lãnh thổ quý giá của mình, nguồn nước, đất đai và không khí của nó.”  (SIR 27/10/2020)

28 tháng mười 2020, 14:45