Tìm kiếm

Vatican News

Lễ hội Ơn gọi Truyền giáo đầu tiên của Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô

Ngày 01/9, lần đầu tiên, Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô tổ chức Lễ hội Truyền giáo, với mục đích cung cấp một không gian huynh đệ trực tuyến, đào tạo và cầu nguyện đặc biệt về Thánh Vinh Sơn Phaolô, đấng sáng lập dòng, với lễ nhớ phụng vụ vào ngày 27/9, đồng thời suy tư về các chủ đề ơn gọi và sứ vụ.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong số các sáng kiến của Lễ hội có phần trình bày bản ghi âm cuộc phỏng vấn với Đức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc về chủ đề “Tân Phúc âm hóa và những thách đố đối với Hội dòng Truyền giáo”. Bài phỏng vấn do cha Tomaž Mavrič, Bề trên Tổng quyền của Dòng Truyền giáo thực hiện, trong lần viếng thăm của Đức Hồng y đến Hội dòng vào tháng 6 vừa qua.

Ngày hội Ơn gọi Truyền giáo cũng nhằm mục đích khuyến khích sự quan tâm của những người chịu trách nhiệm về mục vụ ơn gọi và các nhóm vì một Văn hóa ơn gọi. Mọi người cùng xem xét một quá trình đào tạo có thể xảy ra đối với những người chịu trách nhiệm về mục vụ ơn gọi tại các tỉnh, khu vực và các sứ vụ quốc tế, và dự định khởi động chiến dịch 1% - 2020 và các sứ vụ ad gentes như một lựa chọn để làm phong phú thêm đặc tính truyền giáo trong mục vụ ơn gọi của Hội dòng. Cha Mavrič giải thích rằng qua chiến dịch này, Hội dòng sẽ cố gắng “khuyến khích các tu sĩ xem xét thừa tác vụ trong các sứ vụ ad gentes” và suy tư về tinh thần truyền giáo của chính Hội dòng.

Cha nói thêm: “Chiến dịch 1% nhằm mục đích chuẩn bị 30 tu sĩ cho sứ vụ ad gentes. Trong suốt tháng 9, chúng tôi sẽ khai triển chủ đề ‘Ơn gọi của chúng ta không phải chỉ là đến một giáo xứ, một giáo phận, nhưng trên khắp thế giới’. Tôi hy vọng những lời này của Thánh Vinh Sơn sẽ giúp chúng tôi hồi sinh ơn gọi truyền giáo nền tảng của chúng tôi, trong viễn cảnh phổ quát và quốc tế.” (CSR_6268_2020)

02 tháng chín 2020, 16:29