Tìm kiếm

Vatican News
ĐTC Phanxicô thăm Ailen ĐTC Phanxicô thăm Ailen  (Vatican Media)

Giáo hội Ailen và Tuần lễ các trường Công giáo

Từ 26/01 đến 02/02, tại Ailen sẽ là Tuần lễ xã hội truyền thống các trường Công giáo. Chủ đề năm nay: “Sống hài hòa với Thụ tạo, công trình của Chúa là đóng góp cho công ích của xã hội”.

Ngọc Yến - Vatican

Giáo hội Ailen và Tuần lễ các trường Công giáo

Trong một thông báo, các Giám mục Ailen chỉ ra rằng: Sáng kiến Tuần lễ các Trường công giáo nhằm khuyến khích “không chỉ đối với các trường học, mà cả các gia đình và giáo xứ, để tất cả hiểu rằng mọi người đều có trách nhiệm chăm sóc trái đất, tương lai của con người và thụ tạo của Chúa”.

Trong suốt thời gian này, mỗi ngày sẽ có một chủ đề đặc biệt để suy tư về sự hòa hợp: với Thiên Chúa, với người thân cận, với tất cả các thế hệ, với Trái đất và với các trường học Công giáo. Ngoài ra, các tài liệu liên quan đến giáo huấn của ĐTC Phanxicô, như “Laudato sì” về việc chăm sóc ngôi nhà chung và Tông huấn “Christus vivit” cũng được học hỏi, để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cùng nhau làm việc như một gia đình nhân loại, trong việc tìm kiếm sự phát triển bền vững và toàn diện.

Các Giám mục nhấn mạnh: “Bước đầu tiên cần thực hiện là ý thức: chúng ta phải sống hòa hợp với thế giới và mọi người xung quanh. Nếu chúng ta nhận thức được mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với người lân cận, với Thụ tạo và với các trường học của chúng ta, chúng ta có thể xác định các bước cần thiết để sống hài hòa”.

Các vị lãnh đạo Giáo hội nhắc thêm, “ĐTC Phanxicô nhắc nhở chúng ta nhìn vào lối sống của chính mình và ảnh hưởng của nó đối với người khác. Vì lý do này, ĐTC yêu cầu công lý và bình đẳng đối với những người dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi hành động của chúng ta”.

Các giám mục hy vọng “Tuần lễ của các trường Công giáo có thể giúp mỗi người nhận ra là mình có thể làm được bao nhiêu trong những thay đổi, dù là nhỏ nhất, để có thể có tác động lớn đến sự hiện hữu của những người khác”. (CSR_234_2020)
 

18 tháng một 2020, 14:25