Tìm kiếm

Vatican News
2020.01.22 Logo della Domenica della Parola di Dio 2020.01.22 Logo della Domenica della Parola di Dio 

Giáo hội Ai Len mời gọi các tín hữu mở lòng ra với Lời Chúa

Trong thư mục vụ nhân “Chúa Nhật Lời Chúa”, các giám mục Ai Len mời gọi các tín hữu hãy mở lòng mình ra với Kinh Thánh để lắng nghe, suy gẫm và cầu nguyện vì Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta qua Kinh Thánh.

Hồng Thủy - Vatican

Giáo hội Ai Len mời gọi các tín hữu mở lòng ra với Lời Chúa

Chúa tiếp tục nói với chúng ta qua Kinh Thánh

Trong thư, Đức cha Dermot Farrell, giám mục giáo phận Ossory, Ai Len, trích lại lời thánh Giêrônimô “không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô” và ngài nhấn mạnh: “Ngày nay những lời này vẫn vang vọng. Qua Kinh Thánh, Chúa tiếp tục nói với chúng ta và gõ cửa tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe Người, Người sẽ đi vào cuộc sống của chúng ta và ở lại với chúng ta.”

Thách đố sống đời Kitô hữu

Đức cha Farrell nói thêm rằng Kinh Thánh thách đố các tín hữu sống cuộc sống Kitô hữu, xứng với lời mời gọi trở thành các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi lắng nghe chăm chú Lời Chúa, nghiên cứu một cách chăm chỉ, suy ngẫm một cách cẩn thận và diễn giải chúng dưới ánh sáng của cùng một Chúa Thánh Thần đã linh hứng để Kinh Thánh được viết ra. Khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cũng nhận ra Người nơi những anh em nghèo khổ.

Kinh Thánh ở trung tâm của đời sống Kitô hữu. Nó nuôi dưỡng và định hình cho đời sống cầu nguyện và phụng tự của chúng ta. Nó giúp chúng ta hiểu thế giới, định hình cái nhìn của chúng ta, dạy chúng ta sống và tương quan với người khác. Chính qua Kinh Thánh, Chúa nói với dân Người, chỉ cho họ con đường để đạt đến ơn cứu độ.

Cầu nguyện bằng Lời Chúa

Để cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, Đức cha Farrell đề nghị một số việc thực hành như cầu nguyện bằng Thánh vịnh và tình nguyện đọc Lời Chúa trong Thánh lễ. Và cuối cùng, Đức cha nhấn mạnh đến việc thực hành cầu nguyện bằng Kinh Thánh, chọn một vài câu Kinh Thánh và tìm thời gian để suy tư và cầu nguyện trong thinh lặng. Cầu nguyện với Lời Chúa để ở cùng Chúa và để Lời Chúa biến đổi chúng ta nên giống Chúa Kitô. (REI 22/01/2020)

 

23 tháng một 2020, 14:30