Tìm kiếm

Vatican News
PAKISTAN TEACHERS DAY PAKISTAN TEACHERS DAY  (ANSA)

Pakistan quốc hữu hóa một trường lâu đời của Giáo hội

Giáo hội Pakistan tố cáo việc chính quyền tỉnh Khyber PakhthunKhwa quyết định quốc hữu hóa đại học Edwardes ở Peshawar và yêu cầu trả lại cho Giáo hội các trường đã bị quốc hữu hóa trước đây.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Hôm thứ ba 08/10, Tòa án Tối cao Peshawar đã ra lệnh quốc hữu hóa đại học Edwardes, một trường lâu đời nhất trong vùng.

Edwardes College

Ban đầu trường Edwardes được Hội Truyền giáo Giáo hội thành lập năm 1853, như là trường truyền giáo của Kitô giáo, có tên trường trung học Edwardes. Năm 1900, nó được chuyển thành một đại học và từ đó nó là một trường tư, được điều hành chính thức bởi giáo phận Peshawar của Pakistan.

Năm 1972, khi tất cả các trường tư nhân bị chính phủ quốc hữu hóa, thì trường vẫn được nhìn nhận như là trường tư nhân độc lập và có uy tín, và không bị ảnh hưởng bởi quá trình quốc hữu hóa này. Nhưng bây giờ, chính quyền Khyber PakhthunKhwa tuyên bố rằng trường nằm trong danh sách các cơ quan được quốc hữu hóa.

Các Giáo hội Kitô hoạt động phát triển đất nước

Đức cha Joseph Arshad, Giám mục giáo phận Islamabad-Rawalpindi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan và cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, nói với hãng tin Fides: “Các Giáo hội Kitô đang làm một công việc tuyệt vời cho sự phát triển của đất nước; chúng tôi muốn tiếp tục làm việc để cải thiện cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi lên án quyết định của chính quyền tỉnh Khyber PakhthunKhwa (KPK) và chúng tôi kêu gọi hủy bỏ lệnh quốc hữu hóa đại học Edwardes.” Đức cha Arshad nói thêm rằng các quyết định này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và mức độ giáo dục của trường.

Ủy ban Công lý Hòa bình của Pakistan đã bày tỏ lo lắng về việc chiếm hữu bất hợp pháp tài sản của Giáo hội. Trong thông cáo chung, Ủy ban lên án hành động chiếm hữu bất hợp pháp của chính quyền tỉnh và yêu cầu trả lại cho các Giáo hội các trường như Edwardes College, Gordon College, Murray College và các trường khác đã bị quốc hữu hóa vào những năm 1970. (Agenzia Fides 12/10/2019)

 

14 tháng mười 2019, 12:25