Tìm kiếm

Các Giám mục Đức Các Giám mục Đức 

Giáo hội Đức công bố các quy chế về “Con đường công nghị” về cải cách Giáo hội Công giáo Đức

Hội đồng Giám mục Đức (Dbk) và Ủy ban Trung ương giáo dân Công giáo Đức (ZdK) đã công bố các quy chế chung của “Con đường công nghị”: tiến trình cải cách của Giáo hội Công giáo Đức giúp cho việc tìm kiếm chung các biện pháp để củng cố đời sống chứng tá Kitô giáo.

Ngọc Yến - Vatican

Điều này được giải thích trong tài liệu sáu trang được công bố hôm 29/10, trên các trang web của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương giáo dân Công Giáo Đức.

Với việc thông qua cuối cùng của Hội nghị thường niên này, các quy chế sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng. Các quy chế quy định thành phần và nhiệm vụ của các cơ quan riêng lẻ của “tiến trình công nghị”. Mục đích là để làm rõ các chủ đề chính và các lĩnh vực hành động.

Bốn diễn đàn

Có bốn diễn đàn chính sẽ được tập trung thảo luận về 4 lãnh vực: Thứ 1. “Quyền bính và phân quyền trong Giáo Hội - cùng nhau tham gia và dự phần vào sứ mạng”; Thứ 2. “Cuộc sống linh mục ngày nay”; Thứ 3. “Phụ nữ trong các dịch vụ và thừa tác vụ của Giáo Hội”; Thứ 4. “Đời sống trong các quan hệ thành công - sống tình yêu trong tính dục và quan hệ đối tác”. Phần này nguyên thủy có tựa đề là “Luân lý tính dục”.

Tiến trình công nghị từ 30/01 đến 01/02/2020

Hội nghị thường niên được tổ chức lần đầu tiên từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2020 tại Frankfurt. Theo quy chế, tham dự công nghị sẽ có tối đa là 230 người, gồm 69 GM cùng với 69 thành viên Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức, và 82 tham dự viên còn lại gồm các tu sĩ, các tín hữu Công Giáo trẻ, trong số này có 15 người dưới 30 tuổi, ít nhất 10 phụ nữ, ngoài ra có các đại diện của các Cộng đoàn Công Giáo mới không có đại diện trong Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức. Chủ tịch đoàn gồm có ĐHY Reinhard Marx, TGM Munich, Chủ tịch HĐGM, và Ông Thomas Sternberg, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức, Đức Cha Franz-Josef Bode, GM giáo phận Osnarbrueck, Phó Chủ tịch HĐGM và 1 trong 4 Phó chủ tịch của Ủy ban trung ương giáo dân, sẽ giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Công nghị. (Agensir)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

31 tháng mười 2019, 13:44