Tìm kiếm

Vatican News

Phỏng vấn bạn Tường Vi về kinh nghiệm tham dự Đại hội Giới Trẻ

Những ngày này các truyền hãng truyền thông Công Giáo liên tục đưa tin về Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Panama, có lẽ khán thính giả nghe đài cũng muốn biết những người đã từng tham dự ĐHGTTG, họ nói gì về ĐH. Trong giới hạn của chương trình hôm nay, chúng tôi gởi đến quý vị cuộc phỏng vấn với bạn Cao Hoàng Tường Vi.

Văn Yên thực hiện

Link trả lời phỏng vấn Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z9IUtQorV_4

Những câu hỏi phỏng vấn:

1. Xin Vi cho biết Vi đã tham gia ĐH năm nào? Ở đâu?

2. Lý do nào Vi đi đại hội giới trẻ?

3. Và sau khi trở về, theo kinh nghiệm riêng, Vi thấy thế nào nếu đem so sánh kết quả đạt được và mục đích khi đi?

4. Với sự kiện lớn và lúc nào cũng đông người như vậy, làm sao có được sự lắng đọng để gặp Chúa?

5. Vi chia sẻ kinh nghiệm riêng của Vi khi tham dự Đại hội.

6. Vấn đề thực tế, khác biệt về ngôn ngữ là điều dễ thấy trong ĐHGTTG, đâu là những điểm tích cực và đâu là điều trở ngại liên quan đến ngôn ngữ?

7. Nếu một người không thạo về ngoại ngữ, họ có thể tìm được ích lợi/ ơn ích nào đó từ ĐHGTTG thế nào?

Cảm ơn Vi!

Chúc Vi tiếp tục giữ được lửa và làm sinh hoa kết trái những gì Chúa đã ban cho Vi qua Đại Hội Giới Trẻ!

 

16 tháng một 2019, 15:56