Tìm kiếm

Vatican News
Giải bóng đã GMG Giải bóng đá GMG 

Giải bóng đá Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama

Trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama, giữa nhiều sáng kiến được thực hiện, sẽ có một giải bóng đá.

Văn Yên, SJ

Cúp Đại Hội Giới Trẻ là một giải bóng đá giao hữu, diễn ra trong thời kỳ  diễn ra Đại Hội. Mục đích của giải là nối kết những người trẻ hành hương từ mọi nơi trên thế giới qua hoạt động thể thao. Đây sẽ là dịp để chia sẻ hơn là tranh đua; một cơ hội để phát trển những giá trị của việc làm việc nhóm, của tình bạn, nỗ lực, tôn trọng, chân thành và cộng tác. (CSR_7046_2018)    

24 tháng mười hai 2018, 09:44