ድለ

Vatican News
ከምታ ፍሬአ ኣብ ግዜኡ እትህብ ኣብ ደንደስ ሩባ ዝተተኸለት ኦም (መዝ 1) ከምታ ፍሬአ ኣብ ግዜኡ እትህብ ኣብ ደንደስ ሩባ ዝተተኸለት ኦም (መዝ 1) 

ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እናዓበየ ዝኸይድ ዘርኢ!

ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ካብ ዘመሓላለፎም ሰነዳትን ምሕጽንታታትን ሓሓደ እናጠቀስና ካብ ሥርዓተ ኣምልኾ ምሕዳስ ክሳብ ውስጠ ሃይማኖታዊ ዘተ ከከም ኣድላይነቱ ሓሓሊፍና ነመሓላልፈልኩም ከምዘሎና ዝዝከር ኰይኑ ነዚ ጉባኤ እዚ ከም ዓቢ ጸጋን ትንቢትን ቤተክርስትያን ኰይኑ ሓዲስ ጴንጠቆስጠ ከምዝኾነ ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማውስ ይኹኑ ልሂቅ ር.ሊ.ጳ በነዲክቶስ መበል 16 ኣመልከቱ። ብሓቂ ከኣ ንእሽቶ ዘርኢ ኰይኑ ዝቀረበ እሞ ከኣ እናዓበየን እናፈረየን ምኻዱ ፍረ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ርግጽ እዩ።

ዜና ቫቲካን!

 ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ከምዝገለጽናዮ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ር.ሊ.ጳ ቅዱስ ዮሓንስ መበል 23 ብሃንደበት ዝኣወጅዎ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነዊሕ ግዜ ወሲዱስ ዝመጽእ 8 ታሕሳስ መበል ሓምሳን ሓሙሽተን ዓመት ምእዋጁን ንዝክር። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ብዙሕ መሳርዕ ቤተክርስትያን ተሓድሶ ብምእዋጁ ኣብ ብዙሓት ብዙሕ ክትዕን ኣስተምህሮን ዘተን ከምዝግበር ገሩ። ነቲ ዘምጽኦ ሓዲስ ጒዕዞን ትርጉሙን ብዙሓት ሓዲስ ጴንጠቆስጠ ክብሉ ሰሚዮሞ።

ሓዲስ ጴንጠቆስጠ!

ነዛ ቃል እዚ ድሕሪ ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ደጋጊሞም ብሓይለ ቃል ዝተጠቅምዋ ልሂቅ ር.ሊ.ጳ በነዲክቶስ መበል 16 እንክኾኑ ንሶም ንባዕሎም እውን ኣብቲ ጉባኤ ዝወዓሉን ከም ሊቅ ቤተክርስስትያን እውን ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ናይ ካርዲናል ፍሪንግስ ኣማኻሪ ኰይኖም ዝጀመሩ ቀስ ብቀስ ምስ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ሓቢሮም ንተሓድሶ ዝነበሮ ተስፋ ባዕሎም ኣብ ዝሓለፈ 14 ለካቲት 2013 ዓም ንካህናት ሮማ እንክገልጹ `ኩሉ ክሕደት ምሉእ ተስፋ ነበረና። ብሓቂ ሓዲስ ጰንጠቆስጠ ሓዲስ ዘመን ቤተክርስትያን ክጅምር ብዓቢ ሃንቀውታ ንጽበን ንትፎን ነበርና። ኣብቲ ግዜ እቲ ቤተክርስትያን ተዓኒዳ ደው ዝበለት ዝደስከለት ኰይኑ ይስምዓና ነበረ። ነዚ ኣብ ሕሉፍ ገዲፍና ንመጻኢ እትኸውን ገስጋሲት ቤተክርስትያን ንምፍጣር ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ጉባኤ እዚ ንኩሉ ከሕድስ ክልውጥ እሞ ቤተክርስትያን ናይ ጽባሕን ናይ ሎምን ሓይሊ ክትከውን ንጽበ ነበርና' ኢሎም ነሮም። ከምኡ እውን ኣኣብ ናይ ዕለት 10 ጥቅምቲ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ቅ.ዮሓንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ ድሮ ኢዮቤል ክልተ ሺሕ ንዝበለዎ ከምዚ ክብሉ ጠቂሶም ነበሩ 'ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተክርስትያን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብዙሕ እትኸስበሉ ናይ ጸጋ ግዜ ብምዃኑ ነዚ እንጅምሮ ዘሎና ሓዲስ ዘመን እዚ ጉባኤ እዚ ንጹር ቡሶላ ብምዃን ናበይ ገጻ ከም እትጓዕዝን ነዚ ዝኽፈት ዝጅመር ዘመን ብከመይ ከምእትኸዶን መንግዲ ዚሕብር እዩ` ኢሎም ነበሩ። በዚ ከኣ መንቀሳቀሲ ሓቀኛ ሞቶር ካልኣይ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ከምዝነበረ ሓዲስ ጰንጠቆስጠ ኰይኑ ሓዳስ ቤተክርስትያን ንምፍጣር ዘይኮነ ነቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝነበረ ሕዳሴ ርኢኻ ንምኽኣል እዩ ኢሎም ነሮም።

ብድምጺ ንምክትታል!
02 July 2020, 13:18