ድለ

መንነትና

ዜና ቫቲካን ሓዲስ ናይ ቅድስት መንበር ኣገልግሎት ዜና እዩ፣ እዚ ፍጻሜ እዚ ብሞቱ ፕሮፕርዮ ዝበሃል ኣዋጅ ናይ ር.ሊ.ጳ ፍርናቸኮስ (ብቋንቋ እንግሊዝ  ንምንባቡ ብቋንቋ ጣልያን ንምንባቡ) ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ብዝብል ስም ኣብ ኩርያ ሮማና ከም ሓዲስ ክፍሊ ብዕለት 27 ሰነ 2015 ዝጀመረ እዩ፣

ዜና ቫቲካን ነቲ ቅልል ዝበለ ንኩሉ ናይ ምእካብ ዲጂቲላዊ ሥነሓሳብ ሰጊሩ ነቲ ብቀጻሊ ዝለዋወጥ ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙኃን ቦታን ቅርጽን ክምልስን ኣቀዲሙ ባይታ ከጣጥሕን ይእምት፣ ኣብ ብዙሕ ቋንቋታትን ብዙሕ ባህልታትን ብዙሕ መሳርዕን ብምውዳድ ማልቲሚድያ ብዝብል ንኩሉ ዘጠቃልል ንኩሉ ናይ መራኸቢ ብዙሓን መጋበሪታት ክጥቀም ምስ ኩሉ ከኣ ክዋሳእ ነቂሉ ኣሎ፣

ትሕዝቶኡ ኣብ ኣርባዕተ ነጥብታት ዘተኰረ እንክኾን ብዛዕባ ውዕሎ ር.ሊ.ጳ ቅድስት መንበር ናይ ክልል ኣብያተ ክርስትያናትን ዝምልከት ሓበሬታ እናሃበ ብዛዕባ ዓለምና እውን ክትንክፍ እዩ፣ ንኩሉ ንክመርሕ በተን ቀንዲ ሽድሽተ ናይ ኤውሮጳ ቋንቋታት (ጣልያን እንግሊዘኛ ፈረንሳይኛ ጀርመን እስፓንሽን ፖርቱገስን) ተበጊስና እተን ዝተረፋ 33 ቋንቋታት ከኣ ክስዕባ እየን፣ ኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ዜና ጥራይ ምሃብ ዘይኮነስ ብብርሃን ወንጌል ንነገራት ክትርጉም ክፍትን እዩ፣

እታ ቀንዲ ግድል ‘ንተልእኮ ቤተክርስትያን ንዘድልዩ ጉዳያት ብዝበለጸ ምምላስ’ ትብል ኮይና እዚ ከኣ ኣብ ዘመናዊ ባህሊ ‘ነቲ ናይ ምሕረት ወንጌል ናብ ኩሉ ህዝቢ’ ናብ ዝተፈላለየ ባህልታት ምምሕልላፍ እዩ፣

ቀንዲ መምርሒ ሚዛን ከስ 'ሓዋርያዊ ስብከተ ወንጌላዊ ተልእኮኣዊ ኮይኑ ፍሉይ ኣተኲሮኡ ኣብ ዝርኤ  ህልው  ጸገማት ጥሜትን ካልእ ሽግርን' እዩ (ር.ሊ.ጳ ፍራንቸኮስ ዕለት 4 ግንቦት 2017 ኣብ ምልኣተ ጉባኤ ቤትጽሕፈት መራከቢ ብዙኃን ቅድስት መንበር ዝሃብዎ ማዕዳ ብቋንቋ ጣልያን ንምንባቡ  ጠውቅ)።

ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ዶር. ፓውሎ ሩፊኒን ዋና ኣመሓዳሪ ርእሰ ዓንቀጽ ዶር. ኣንድረያ ቶርኒየሊ.