Sök

Det tionde Världsfamiljemötet firas både i Rom och runt om i världen 22-26 juni 2022. Foto från Världsfamiljemötet i Irland 2018.  Det tionde Världsfamiljemötet firas både i Rom och runt om i världen 22-26 juni 2022. Foto från Världsfamiljemötet i Irland 2018.   (Vatican Media)

Världsfamiljemötet enar Rom med världen

22-26 juni 2022 firas det tionde Världsfamiljemötet i Rom - och samtidigt världen över - på temat ”Familjekärlek - kallelse och en väg till helighet”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Det tionde Världsfamiljemötet, 22 - 26 juni 2022, firas i Rom i samband med 6-årsfirandet av påvens apostoliska uppmaning tillägnat familjen Amoris Laetitia, Kärlekens glädje, och 4-årsfirandet av Gaudete et ExsultateGläd er och jubla.

“Familjekärlek –kallelse och en väg till helighet”

Vid 5-årsfirandet av Amoris laetitia, på helige Josefs festdag den 19 mars 2021, - helige Josefs år pågick 8 december 2020 - 8 december 2021 - öppnade påven Franciskus ett år tillägnat familjens glädjefulla kärlek. Syftet med året har varit att uppmuntra de troende att fördjupa sig i påvens uppmaning om kärlekens glädje i äktenskap och familj och erbjuda pastoralt och kateketiskt stöd till katolska familjer. Dikasteriet för lekfolk, familj och liv har drivit projekt med andliga, pastorala och kulturella verksamheter för att följa familjer och hjälpa dem att handskas med samtidens utmaningar. Detta år avslutas med Världsfamiljemötet, som har temat ”Familjekärlek –kallelse och en väg till helighet”.

Påvens tack

Efter angelusbönen i söndags, den 19 juni, påminde påven om världsmötet med orden:

På onsdag, den 22 juni, inleds det tionde Världsfamiljemötet som kommer att hållas i Rom och samtidigt runt om i hela världen. Jag tackar biskoparna, kyrkoherdarna och dem som arbetar med själavård för familjer som har samlat familjer till stunder av eftertanke och firande. Ett särskilt tack till makarna och familjerna som kommer att ge vittnesbörd om familjekärlek som en kallelse och väg till helighet.

Tionde Världsfamiljemötet

Världsfamiljemötet invigs av påven på kvällen den 22 juni. Den 23 juni hålls fyra paneldiskussioner - en på temat “Makar och präster tillsammans för att bygga kyrkan” - och två konferenser, varav en om vägledning under äktenskapets första år. Fredagen den 24 juni kommer man bland annat att fördjupa sig i teman kring katekesiskt stöd till makar och kallelse och mission i existentiella periferier. Dagen därpå, lördagen den 25 juni, hålls en konferens om mötets beskyddare familjen Beltrame Quattrocchi och söndagen den 26 juni firas avslutningsmässan tillsammans med påven.

22 juni 2022, 09:17