Sök

Påven Franciskus vid det fjärde Världsfamiljemötet i Dublin 2018 Påven Franciskus vid det fjärde Världsfamiljemötet i Dublin 2018

Påven presenterar nästa multicentriska Världsfamiljemöte med Rom som huvudsäte

I ett videobudskap presenterar påven femte Världsfamiljemötet som kommer att hållas i Rom i juni 2022. ”Det är ett värdefullt tillfälle för att med entusiasm ägna sig åt pastoral omsorg om familjen: äkta makar, familjer och herdar tillsammans”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus presenterar det femte Världsfamiljemötet i ett videobudskap 2 juli. Mötet kommer att hållas i Rom, men en nyhet är att alla världens stift och församlingar ombes att samtidigt fira lokalt med alla de familjer som inte kan komma till Rom. Påven ber alla familjer och hela den universella kyrkan att energiskt, aktivt och kreativt engagera sig.

“Familjekärlek: kallelse och väg till helighet”

Här följer påvens ord.

Kära bröder och systrar! Nästa Världsfamiljemöte kommer att hållas i Rom juni 2022. Mötets tema är Familjekärlek: kallelse och väg till helighet. Önskan att träffas igen är stor, efter att det har senarelagts ett år på grund av pandemin.

Vid tidigare världsmöten stannade största delen av familjerna hemma och mötet uppfattades som en avlägsen verklighet som följdes mer på tv eller så var det okänt för de flesta familjerna.

“Mötet kommer att ha en ha en multicentrisk och utbredd form och främja världens stiftsförsamlingars medverkan”

Denna gång kommer den att hållas på ett nytt sätt. Det kommer att bli ett försynens tillfälle för att förverkliga ett världsevent som kan engagera alla familjer som vill känna sig delaktiga i den kyrkliga församlingen.

Mötet kommer att ha en ha en multicentrisk och utbredd form och främja världens stiftsförsamlingars medverkan. Rom blir huvudsäte, med några delegater för pastoral vård för familjer som kommer att delta i familjefestivalen, den pastorala kongressen och mässan, som kommer att streamas i hela världen.

Samma dagar kommer varje stift kunna vara centrum för ett lokalt möte för sina familjer och församlingar. På detta sätt kan alla delta, även dem som inte kan komma till Rom.

Jag inbjuder därför stiftsförsamlingar att, där det är möjligt, planera initiativ utifrån mötets tema genom att använda sig av de symboler Roms stift förbereder. Jag ber er att vara energiska, aktiva och kreativa för att organisera er med familjerna i samklang med det som hålls i Rom.

Det är ett värdefullt tillfälle för att med entusiasm ägna sig åt pastoral omsorg om familjen: äkta makar, familjer och herdar tillsammans.

Så, kom igen kära herdar och kära familjer och hjälp varandra att organisera möten i stiften och församlingarna på alla kontinenter.

Trevlig vandring mot nästa Världsfamiljemötet! Och glöm inte bort att be för mig. Tack!

 

02 juli 2021, 13:00