Sök

Sjön Oroville i Kalifornien uttorkad. “Tro och vetenskap” 4 oktober i Vatikanen och Rom – ett möte mellan religiösa ledare och forskare. Sjön Oroville i Kalifornien uttorkad. “Tro och vetenskap” 4 oktober i Vatikanen och Rom – ett möte mellan religiösa ledare och forskare. 

Msgr Gallagher: Tro och vetenskap enade mot klimatförändringar

“Tro och vetenskap” – ett möte mellan religiösa ledare och forskare kommer att hållas i oktober i år inför COP 26 i Glasgow. Sekreterare för Heliga Stolens internationella förbindelser msgr Gallagher: Påven är mycket intresserad - ”det skulle förvåna mig om han inte deltar”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vilket liv vill vi leva de kommande åren? Vilken värld vill vi lämna över till de framtida generationerna? Dessa frågor om vården av planeten och lösningar för att bemöta klimatförändringarna kommer man att behandla vid FN:s klimatkonferens, COP 26, i Glasgow i november i år.

"Tro och vetenskap - inför COP 26"

Ett av mötena som hålls inför COP 26 organiseras av Italiens och Storbritanniens ambassader vid Heliga Stolen och kommer att hållas 4 oktober i Vatikanen och Rom på temat ”Tro och vetenskap - inför COP 26”. Initiativet presenterades på torsdagsmorgonen 17 juni i Heliga Stolens pressrum. Som påven Franciskus betonar i sin miljöencyklika Laudato si’ (2015) hör de ekonomiska, sociala och livsmedelsanknutna kriserna samman och sekreterare för Heliga Stolens internationella förbindelser msgr Paul Richard Gallagher betonade vid presskonferensen att de mest kritiska frågor som gäller vården av det gemensamma hemmet bekräftas i vår tid och kräver brådskande svar.

“detta är frågor som ligger påven varmt om hjärtat”

Msgr Gallagher berättar att detta är frågor som ligger påven varmt om hjärtat och att initiativen på detta tema har varit många. Därför deltar Heliga Stolen gärna i och uppmuntrar kyrkans och världens engagemang. Han förklarade att påven är mycket intresserad av och engagerad i mötet 4 oktober och att det skulle förvåna honom om påven inte deltar.

Dialog mellan tro och vetenskap

I mötet “Tro och vetenskap” kommer 40 religiösa ledare från hela världen och 10 forskare delta i diskussioner om ekologi och sociala frågor. Msgr Gallagher berättade att målet är att uppnå en dialog mellan tro och vetenskap och förklarar att de båda sidorna genom historien många gånger har stått i konflikt med varandra. Detta blir alltså ett tillfälle för att verka mot likgiltighetskulturen och omförhandla vår relation med naturen för en ekologisk omvändelse i samhället och öka besluttagarnas engagemang vad gäller detta, förklarade han.

18 juni 2021, 09:32