Sök

Kardinal Pietro Parolin vid det virtuella mötet CAS 2021 Kardinal Pietro Parolin vid det virtuella mötet CAS 2021 

Kardinal Parolin: Klimatförändringar ger tillfälle att skapa nya utvecklingsmodeller

Statssekreterare kardinal Pietro Parolin gjorde ett inlägg i påven Franciskus namn vid öppnandet av det virtuella klimatmötet Climate Adaptation Summit CAS 2021. Han betonade att det är nödvändigt med en global strategi för att mildra klimatförändringarnas negativa effekter samt att stärka de fattigas motståndskraft, då de är de "mest utsatta eftersom de har mindre möjlighet att anpassa sig".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


I påven Franciskus namn sände statssekreterare kardinal Pietro Parolin ett videobudskap till öppnandet av "Climate Adaptation Summit 2021", det internationella toppmötet om anpassning till klimatet som hölls online från Holland 25-26 januari.

COP26 i sikte

Vid detta klimatmöte analyserades framstegen man gjort sedan FN:s Climate Action Summit som hölls i New York 2019 för att förbereda sig och gå framåt med COP 26 i sikte, som kommer att hållas 1-12 november i år i Glasgow. Organisatörerna har i synnerhet bett om ny internationell finansiering av forskning och rådgivning inom jordbruk, för en anpassning av livsmedelsproduktionen till klimatförändringarna.  

Snabba åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

Den “epokala utmaningen för det gemensamma goda” som klimatförändringarna för med sig, förklarade kardinal Parolin i sitt inlägg, kräver “snabba åtgärder” för att minska utsläpp av växthusgaser och mildra dess negativa effekter och samtidigt “stärka en anpassning och en motståndskraft”. Det handlar om moral och mänsklighet, sa han, ”för att klimatförändringarnas allvarligaste negativa konsekvenser drabbar ofta de mest sårbara: de fattiga och de framtida generationerna”. De fattiga, som är ”de minst ansvariga för den globala uppvärmingen”, är tyvärr “de som sannolikt mest påverkas, då de har mindre möjlighet att anpassa sig och ofta bor i särskilt utsatta geografiska områden”.

“vi har friheten, intelligensen och förmågan att vägleda och styra teknologin och sätta den i tjänst för ett annat slags framsteg som är mer mänskligt, socialt och integrerat”

Kompletterande åtgärder för en anpassning

Dessa kompletterande åtgärder för att mildra och för en anpassning, klargjorde kardinal Parolin, kräver "utarbetandet av en global och delad långsiktig strategi, baserad på exakta åtaganden som kan definiera och främja en ny utvecklingsmodell och bygga på den synergistiska länken mellan kampen mot klimatförändringar och den mot fattigdomen” - eftersom ”ingenting kan uppnås genom att arbeta ensam. Covid-19-pandemin visar detta tydligt.”

Starkare internationellt samarbete nödvändigt

Det är därför nödvändigt, fortsatte kardinalen, med “ett starkare internationellt samarbete, med engagemanget för en hållbar utveckling med lågt koldioxidutsläpp samt för investeringar i en förstärkning av teknik och motståndskraft och en överföring av dem på rättvisa villkor, särskilt till de mest utsatta länderna”. Han citerade påven Franciskus’ ord till FN:s generalförsamling i september 2020 då han föreslog vägen att gå för att uppnå detta: “förstärkning av multilateralismen, ett uttryck för förnyat globalt medansvar" i motsats till "attityder att tillgodose sina egna behov, nationalism, protektionism, individualism och isolering och utesluta de fattigaste och de mest utsatta", vilket är "självskadligt för alla".

Tillfälle att förbättra allmänna livsvillkor  

Kardinal Parolin underströk att påven hoppas “att man som svar på på klimatförändringarna kan skapa en möjlighet att förbättra de allmänna villkoren för livet, hälsan, transporter, energin och säkerheten och att skapa nya arbetsmöjligheter”. Uppgiften “är svår och komplicerad”, avslutade kardinalen, men “vi har friheten, intelligensen och förmågan att vägleda och styra teknologin och sätta den i tjänst för ett annat slags framsteg som är mer mänskligt, socialt och integrerat”. Vi borde även ”visa politisk vilja och motivation för att ta itu med denna uppgift”.

28 januari 2021, 11:07