Sök

Ekonomen Stefano Zamagni: "Lyssna på påven!" Ekonomen Stefano Zamagni: "Lyssna på påven!" 

Ekonomen Zamagni: Lyssna på påven! Politiken måste återta kontrollen över ekonomin

Ordförande för påvliga akademin för samhällsvetenskap och känd ekonom förklarar den brådskande nödvändigheten att samhället återgår till att omvärdera arbete enligt kyrkans läroämbete och befriar sig från ekonomiska makthavares grepp: Det är allvarligt att fem läkemedelsföretag blockerar licensierade vacciner och håller världen i schack … Miljarder personers liv står på spel.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


“Påven förstår, bättre än någon annan, att situationen som idag kännetecknar våra samhällen är en radikal underskattning av mänskligt arbete”. Ordförande för påvliga akademin för samhällsvetenskap, Stefano Zamagni, kommenterar påven Franciskus videobudskap 15 april till den internationella konferensen “A politics rooted in the people”, en politik rotad i folket, som organiserades av det teologiska centrumet i London “Center for Theology and Community”.

Mänsklig värdighet

Zamagni säger till Vatican News i en radiointervju att “Denna underskattning [av mänskligt arbete] är en risk som bör avvärjas från och med nu, eftersom den nuvarande fasen av den kapitalistiska marknadsekonomin har flyttat från produktionens centralitet till konsumtionens.“ För att bättre beskriva faran, som framför allt västvärldens samhällen står inför tar han ett exempel: “Vem anses vara dagens hjälte? Den som lyckas övertyga befolkningsmassorna att konsumera. Detta innebär att arbete endast betraktas som instrumentellt medel, medan, som även helige Johannes Paulus II påminde, arbete inte bara har en instrumentell dimension med avseende på konsumtionens mål, utan också en dimension som uttrycker mänsklig värdighet”.

“påven hävdar att politiken absolut måste återta kontrollen över ekonomin”

Han säger att påven i sitt budskap kopplar till Paulus VI:s encyklika Populorum Progressio, då han talar om hur tillväxten inte ser till den spirituella dimensionen och inte heller den sociorelationella. Zamagni säger att det inte är av en händelse som påven har gett det femte kapitlet i sin encyklika Fratelli tutti titeln ”För en bättre politik”. Här skriver påven att politiken måste återgå till att styra över ekonomin och inte tvärtom. Nu dominerar den ekonomiska sfären den politiska, säger Zamagni, med resultatet att många politiker inte är fria att ta beslut, för att de bokstavligen utpressas av de ekonomiska och finansiella makthavarna. Vi kan bara se det som händer i denna pandemi, förklarar han: Det är allvarligt att fem läkemedelsföretag blockerar licensierade vacciner och håller världen i schack. Miljarder personers liv står på spel.

Ekonomen Zamagni avslutar: Detta är anledningen till att påven hävdar att politiken absolut måste återta kontrollen över ekonomin.

17 april 2021, 12:57