Sök

Påven: En politik inte bara för folk utan med folk

Påven Franciskus har skickat ett videomeddelande till deltagarna vid en internationell konferens med titeln "En politik rotad i folket" och uppmanar kyrkan att värdera folkrörelser.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus inledde sitt videomeddelande till den internationella konferensen "En politik rotad i folket" med att hälsa till deltgarna och de olika organisationerna: Center for Theology and Community i London, som anordnade evenemanget, och den Katolska Kampanjen för mänsklig utveckling, som firar 50 års arbete för att hjälpa fattiga i USA.

Stå vid folkens sida

I sitt budskap konstaterar påven att uppdraget är att "följa folket i deras kamp för 'la tierra, el techo y el trabajo', tre T-ord, [löst översatt: arbete, löner och bostäder], och att stå vid deras sida när de möter opposition och förakt. "Deras arbete och vittnesmål sedan pandemins början har blivit så mycket mer angeläget och nödvändigt", sa han.

Påven fortsatte sedan med att beskriva ett av målen för mötet: att avslöja att "populismen inte härrör ur individualism utan tvärtom: ur en broderskapspolitik, rotad i folkets liv."

Låt oss drömma

Konferensen baserar sig på de teman som diskuteras i påven Franciskus nyligen publicerade bok, skriven i samarbete med den brittiska journalisten Austen Ivereigh, "Låt oss drömma". I den här boken säger påven: "Jag kallar detta för politik med en stor P, politik som tjänst, som öppnar nya vägar för folket att organisera sig och uttrycka sig."

Den här typen av politik, fortsätter han, är "inte bara för folket, utan med folket, rotad i deras kommuniteter och i deras värderingar."

Kyrkan främjar folken

Påven noterade att "när människor kastas åt sidan förnekas inte bara deras materiella välbefinnande utan värdigheten att agera, att vara en huvudperson i sitt eget öde och historia, att få uttrycka sina värderingar och kultur, sin kreativitet och fruktbarhet."

Han förklarar att det är av den anledningen som kyrkan "omöjligt" kan separera främjandet av social rättvisa från erkännandet av folkets kultur och värderingar, inklusive de andliga värden som är källan till deras känsla av värdighet."

Påven sa vidare att många av de samlade har tillbringat år "att verka tillsammans med folkrörelserna", en uppgift som han beskriver ofta är "obekväm" på grund av de många anklagelserna om att "vara för politisk" eller "försöka pressa på religion".

En sann herde är överallt

"Den sanna herden", sa påven, "är den som försöker gå framför, bland och bakom folket: framför, för att visa vägen framåt, bland dem för att förstå folket, och bakom, för att hjälpa de som kommer efter, och även låta folket, hitta rätt vägar med sin egen näsa."

Påven konstaterade att det är just av den anledningen som han i boken Låt oss drömma, "talar om en önskan: att varje stift i världen har ett kontinuerligt samarbete med folkrörelser."

Må ni belysa vägen

Precis som "att gå ut för att söka och möta den uppståndne, sårade Kristus i våra fattigaste samhällen ger oss ny missionsiver", kan en politik som vänder ryggen till de fattiga "aldrig kunna främja det allmänna bästa", sa påven.

Som avslutning på sitt videomeddelande konstaterar han att "nu, mer än någonsin, måste vi bygga en framtid underifrån, från en politik med folket, rotad i folket."

"Må er konferens hjälpa till att belysa den vägen."

15 april 2021, 18:01