Sök

Påvens Urbi et Orbi: Må Jesus ge fred och hopp till en värld som härjas av krig och pandemier

På juldagen höll påven Franciskus sitt jultal Urbi et Orbi – till staden och världen - i en sal i anknytning till Peterskyrkan. Påven lyfte fram världens prövade områden och bad om att Jesusbarnet ska forma den splittrade mänskligheten till bröder och systrar.

Översatt av Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar, God Jul!

Jag vill att budskapet som kyrkan, med profeten Jesajas ord, förkunnar på denna högtid ska nå alla: "Ett barn är fött, en son är oss given" (Jesaja 9: 6).

Ett barn är fött: En födelse är alltid en källa till hopp, det är livet som gror och hopp som växer. Och detta barn, Jesus, "föddes för oss": ett "oss" helt utan gränser, privilegier och uteslutningar. Barnet som Jungfru Maria födde i Betlehem föds för oss alla: Det är "Sonen" som Gud gav till hela den mänskliga familjen.

Tack vare detta barn kan vi alla vända oss till Gud och kalla honom "Fader", "Pappa". Jesus är den förstfödde; han ensam känner Fadern. Men han kom till världen just för att uppenbara vår himmelske Faders ansikte för oss. Tack vare detta barn kan vi därför alla kalla oss syskon och verkligen vara det: från alla kontinenter, från alla språk- och kulturer, med våra identiteter och skillnader, men ändå alla syskon.

Världssituationen präglas av den ekologiska krisen och av allvarliga ekonomiska och sociala obalanser som förvärras av coronaviruspandemin. Syskonskap är därför viktigare än någonsin. Och Gud erbjuder oss det genom att ge oss sin Son Jesus: inte ett syskonskap som bygger på fina ord, abstrakta ideal, flytande känslor ... Nej. Ett syskonskap baserat på konkret kärlek, som gör att jag kan möta andra som skiljer sig från mig, lida med dem, närma mig dem och ta hand om dem, även om de inte tillhör min familj, min etniska grupp, min religion; vi är olika, men vi är fortfarande syskon. Och detta gäller även i alla relationer mellan folk och mellan nationer. Alla syskon!

Denna jul firar vi Kristi ljus. Han kommer till världen och han kommer för allas skull, inte bara för några. Pandemin gör denna tid mörk och osäker, men fler ljus tänds nu - till exempel utvecklingen av vacciner – och de ger oss hopp. Men för att dessa ljus ska ge hopp överallt, över hela världen, måste de vara tillgängliga för alla. Vi kan inte tillåta att olika former av sluten nationalism hindrar oss från att leva som den verkliga mänskliga familj vi är. Vi kan inte låta oss besegras av det radikala individualismviruset och bli likgiltiga för våra bröders och systrars lidande. Jag kan inte sätta mig själv framför andra; vi kan inte placera marknadens lagar och patent före lagarna om kärlek och hälsa för hela mänskligheten. Jag ber alla - statschefer, företag, internationella organisationer - att främja samarbetet och inte konkurrensen och att söka en lösning för alla: vacciner för alla, särskilt de mest utsatta och behövande oavsett var på planeten de är! Först kommer de: de mest utsatta och behövande!

Må barnet i Betlehem hjälpa oss att vara tillmötesgående, generösa och solidariska, särskilt med de mest utsatta, med de sjuka, med dem som har förlorat sina jobb eller har svårigheter på grund av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och även med kvinnor som när de är tvungna att stanna hemma utsätts för våld i nära relationer.

Inför en utmaning som inte känner några gränser kan man inte bygga hinder. Vi är alla i samma båt. Varje människa är min bror eller syster. I var och en kan jag se en återspegling av Guds ansikte, och hos de som lider kan jag skymta Herren, som ber mig om hjälp. Jag ser honom i de sjuka, fattiga, arbetslösa, marginaliserade och flyktingar: alla är bröder och systrar!

Den här dagen, när Guds Ord blev ett barn, låt oss rikta blicken mot de alltför många barn runt om i världen - särskilt i Syrien, Irak och Jemen - som fortfarande betalar krigets höga pris. Må deras ansikten skaka om samvetena på  alla människor med god vilja, så att man ser orsakerna till konflikterna och tappert åtar sig att bygga en fredlig framtid.

Må detta vara en bra tid för att lindra spänningarna i Mellanöstern och östra Medelhavet.

Må Jesusbarnet läka såren hos det älskade syriska folket, som är utmattade efter ett decennium av krig och dess följder, voch vars situation har blivit ännu värre av pandemin. Må han trösta det irakiska folket och alla som arbetar med försoning, särskilt för yezidierna, som har drabbats hårt under de senaste krigsåren. Må han föra fred till Libyen och låta den nya fasen av förhandlingarna sätta stopp för alla former av fientlighet i landet.

Må Jesusbarnet ge broderskap till sitt hemland. Må israelerna och palestinierna återfå förtroendet för varandra och söka en rättvis och bestående fred genom en direkt dialog – som har förmågan att stoppa våldet och all gammal förbittring, för att vittna om broderskapets skönhet.

Må stjärnan som strålade i julnatten vara en ledstjärna och en uppmuntran för det libanesiska folket så att de med stöd av det internationella samfundet inte förlorar hoppet i alla sina svårigheter. Må Fredsfursten hjälpa landets ledare att sätta egenintressen åt sidan och med allvar, ärlighet och öppenhet engagera sig så att Libanon kan genom en reformprocess och återuppta sitt krav på frihet och fredlig samexistens.

Må den Högstes Son stödja det internationella samfundet och alla länder som är inblandade i deras ansträngningar att fortsätta eldupphöret i Nagorno-Karabakh, liksom i de östra delarna av Ukraina, och främja dialogen som den enda vägen till fred och försoning.

Må det gudomliga Barnet lindra folkens lidande i Burkina Faso, Mali och Niger, som drabbats av en allvarlig humanitär kris orsakad av extremism och väpnade konflikter, men också av pandemin och andra naturkatastrofer. Må han avsluta våldet i Etiopien där många människor tvingas fly på grund av sammandrabbningarna. Må han ge tröst för folket i regionen Cabo Delgado i norra Moçambique, som faller offer för internationell terrorism. Må han uppmuntra ledarna i Sydsudan, Nigeria och Kamerun att fortsätta på broderskapets och dialogens väg som de har påbörjat.

Må Faderns eviga Ord vara en källa till hopp för den amerikanska kontinenten, som drabbas särskilt hårt av coronaviruset, vilket har förvärrat lidandet där, ofta förvärrade av konsekvenserna av korruption och narkotikahandel. Må han lindra de sociala spänningarna i Chile den senaste tiden och få ett slut på det venezuelanska folks lidande.

Må himmelens kung skydda alla människor som drabbats av naturkatastrofer i Sydostasien, särskilt i Filippinerna och Vietnam, där många stormar har orsakat översvämningar med förödande konsekvenser för familjerna där, både vad gäller förlust av människoliv, miljöskador och konsekvenser på den lokala ekonomin.

Och när jag tänker på Asien kan jag inte glömma Rohingya-folket: Må Jesus, som föddes fattig bland de fattiga, ge dem hopp i sina lidanden.

Kära bröder och systrar,

”Ett barn har fötts” (Jesaja 9: 6). Han kom för att rädda oss! Han berättar att smärta och ondska inte har det sista ordet. Att ge efter för våld och orättvisa skulle vara att avvisa julens glädje och hopp.

Den här festdagen tänker jag särskilt på alla som inte låter sig besegras av de ogynnsamma förhållanden, utan istället anstränger sig för att ge hopp, tröst och hjälp till alla lidande och ensamma människor.

Jesus föddes i ett stall, men var omsluten av Jungfru Maria och Josef. Genom att födas som ett mänskligt barn helgade Guds Son familjekärleken. Mina tankar går nu till familjerna: till dem som inte kan träffas idag och till dem som måste stanna hemma. Må julen vara ett tillfälle för alla att uppleva familjen som en livets och trons vagga; en plats för kärlek, dialog, förlåtelse, broderlig solidaritet och gemensam glädje, en källa till fred för hela mänskligheten.

God Jul till er alla!

25 december 2020, 15:39