Sök

Påven till FN: ”Krisen är en möjlighet att bygga en bättre värld”

Förenta Nationerna håller sin 75:e generalförsamling, som staternas representanter i år deltog i virtuellt på grund av den pågående pandemin. Påven Franciskus var inbjuden att tala, på fredagen, vid slutet av det tre dagar långa mötet. Han gjorde det via en videoinspelning, i vilket han uppmanar FN till att se möjligheterna som den pågående världskrisen ger oss.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

FN:s sjuttiofemårsjubileum är ett tillfälle att på nytt bekräfta Heliga stolens önskan att denna organisation ska vara ett verkligt tecken och ett redskap för enhet mellan stater i hela den mänskliga familjens tjänst, sa påven då han inledde sitt 12 sidor långa tal.

Pandemins utmaning

Påvens reflektion utgick från den pågående pandemin och sa att ”denna kris har förändrat vår livsstil, och ifrågasätter våra ekonomiska, hälso- och sociala system, och påminner om vår bräcklighet som varelser”:

”Pandemin uppmanar oss till att använda den här prövningstiden till att välja: att välja vad som är av betydelse och vad som är oväsentligt; att skilja det som är nödvändigt från det som inte är det. Den kan utgöra en verklig möjlighet till omvändelse, förändring och omprövning av vår livsstil och våra ekonomiska och sociala system, som ökar klyftan mellan fattiga och rika genom en orättvis fördelning av resurser. Men den kan också vara en möjlighet att reagera defensivt med individualistiska och elitistiska sätt.”

Vägskälets val

Detta vägskäl som vi stå inför ger oss två val, menar påven, å ena sidan att stärka multilateralismen, ansvaret och solidariteten, och välja Guds skapelseplan för mänskligheten som är enhet och fred. Å andra sidan kan man välja den självtillräckliga attityden som man ser i nationalism, individualism och isolering, i exkluderingen av de fattigaste och mest utsatta i de existentiella periferierna. Påven varnade för denna självdestruktivitet som skadar hela samhället.

Vidare i sitt tal uppmärksammade påven hur Covid-19 betonar skillnaderna i hälsosystemet, och han förnyade sin uppmaning till beslutsfattare att säkerställa tillgången till Covid-19 vaccin.

”Den nuvarande krisen visar oss att solidaritet inte kan vara ett ord eller ett fåfängt löfte. Den visar oss också vikten av att undvika frestelsen att gå utöver våra naturliga gränser.”, sa påven Franciskus.

Osäker arbetssituation

Men bortsett från hälsosituationen gick påvens tankar till andra effekter av pandemin, som arbetssektorn som mer och per präglas av osäkerhet:

”För att kunna garantera arbete måste ekonomins paradigm ändras, som endast syftar till att öka företagens vinster. Att erbjuda arbeten till fler personer bör vara ett av huvudmålen för varje företagare och ett av kriterierna för framgång i den produktiva aktiviteten. Tekniska framsteg är användbara och nödvändiga så länge de säkerställer att människors arbete är värdigt och säkrare.”

Ändra kurs

Påven Franciskus talade om behovet av att ändra kurs, med de resurser inom kultur och teknik som vi redan har uppnått. Som ofta tidigare varnade han för ”slit-och-släng-kulturen” som i sitt ursprung saknar respekten för mänsklig värdighet, med dess ideologiska och reducerade bild av personen, och förnekelsen av dennes universella grundläggande rättigheter. ”Det här är en attack mot mänskligheten”, sa påven och beskrev följderna: en mänsklighet som kränks, såras, utnyttjas, och berövas på värdighet, frihet och möjligheten till utveckling.

Påven påminde om att kristna över hela välden drabbas av olika slags förföljelse, inklusive folkmord på grund av sin tro, och därför tvingas fly från sina länder och deras rika historia och kultur.

Oacceptabel människohandel

Påven noterade hur humanitära kriser har blivit status quo, och han nämnde de många väpnade konflikterna och massförstörelsevapen, som driver folk att tvingas fly från sina hem:

”Ofta lider flyktingar, migranter och internt fördrivna personer i ursprungs-, transit- och destinationsländer övergivna utan möjlighet att förbättra sin livssituation eller familjens möjligheter. Många faller offer för människohandel, sexuellt slaveri eller tvångsarbete, utnyttjade i förödmjukande uppgifter, utan rättvis lön. Allt detta är oacceptabelt, men idag är det en verklighet som många medvetet ignorerar!”

Ändå är den nuvarande krisen en möjlighet, sa påven, den är en möjlighet för FN, den är en möjlighet att skapa ett mer broderligt och medlidande samhälle.”

Effektivare institutioner

Det var fem år sedan påven Franciskus talade vid FN i New York, och då stod vården av skapelsen i centrum för påvens ord. Påven tänkte tillbaka på det hoppfulla klimatet som då rådde, med det nyligen undertecknade klimatavtalet i Paris och Agenda 2030:

”Vi måste emellertid ärligt erkänna att även om vissa framsteg har gjorts har världssamfundet en dålig förmåga att hålla de löften som gjordes för fem år sedan. Vi måste undvika frestelsen att falla in i en deklamatorisk nominalism som har en lugnande effekt på samvetet. Vi måste se till att våra institutioner verkligen är effektiva i kampen mot alla dessa plågor.”

Konsekvenserna på barnen

Påven påminde om att miljökrisen är oupplösligt kopplad till den sociala krisen och att vården av miljön kräver en integrerad strategi för att bekämpa fattigdom:

”Vi kan inte ignorera de förödande konsekvenserna av Covid-19-krisen på barnen. Flyktingbarnens situation. Våld mot barn, övergrepp, misshandel och pornografi, har också ökat dramatiskt. Dessutom kan miljontals barn inte gå till skolan. I många delar av världen hotar denna situation en ökning av barnarbete, exploatering, missbruk och undernäring.”

Abortfrämjande bistånd

Påven noterade hur länder och internationella institutioner tyvärr främjar abort som en av det humanitära biståndets så kallade "väsentliga tjänsterna".

”Det är sorgligt att se hur enkelt och bekvämt det har blivit för vissa att förneka livets existens som en lösning på problem som kan och måste lösas för både modern och det ofödda barnet.”

Familjen

Vidare talade påven om familjen som den naturliga grundläggande kärnan i samhället: ”Barnets första lärare är hans mor och far. Familjen faller alltför ofta offer för ideologisk kolonisering som gör den sårbar, särskilt de mest försvarslösa, de äldre och barnen.” Påven underströk vikten av att granska familjens roll och omvärdera den.

Påven uppmärksammade även kvinnorna som heroiskt ger ett unikt bidrag till det allmänna bästa men noterade hur många kvinnor faller offer för slaveri, människohandel, våld och exploatering .

”Jag vill uttrycka min närhet till dem och samtidigt ber jag om större engagemang i kampen mot dessa perversa metoder som inte bara föraktar kvinnor utan hela mänskligheten, som med sin tystnad bristen på konkreta handlingar och så blir medbrottsling.”

Eldupphör och sanktioner

”Vår värld i konflikt är i behov av att FN blir ett allt effektivare fredslaboratorium”, sa påven Franciskus avslutningsvis. ”Det kräver att medlemmarna i säkerhetsrådet, särskilt de permanenta, agerar med större enhet och beslutsamhet”:

”I detta avseende är det senaste antagandet av ett globalt eldupphör under den aktuella krisen en mycket ädel åtgärd som kräver allas goda vilja för att det ska fortsätta tillämpas. Jag vill även upprepa vikten av att sänka de internationella sanktionerna som gör det svårt för stater att tillräckligt stödja sina befolkningar.”

Ur kristen bättre eller sämre?

”Vi går inte ut ur krisen som vi gick in i den: antingen kommer vi ut bättre eller sämre. Därför är det i detta kritiska ögonblick vår plikt att tänka om framtidsplanen för vårt gemensamma hem och vårt gemensamma projekt. Det är en komplex uppgift som kräver en ärlig och enhetlig dialog för att förbättra multilateralismen och samarbetet mellan stater.”

25 september 2020, 20:17