Sök

Franciskus' ekonomi Franciskus' ekonomi 

Men jag, vad kan jag göra för Franciskus’ ekonomi?

Inför det internationella mötet Franciskus’ ekonomi 19-21 november publicerades ett dokument där man svarar på frågan vad vi själva kan göra för att förverkliga denna nya syn på ekonomin, som inspireras av helige Franciskus av Assisi och påven Franciskus läroämbete.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Ekonomin är inte något abstrakt, över oss eller utom räckhåll. Den består av all produktionsaktivitet och utbyte av varor och tjänster som kan förhandlas, säljas eller köpas. Vi alla är ‘ekonomiska aktörer’ genom de beslut vi tar varje dag, ibland fria och ibland drivna av nödvändighet”. Om detta handlar dokumentet ”Men jag, vad kan jag göra?” som publicerades 18 november inför det internationella mötet The Economy of Francesco, Franciskus’ ekonomi, 19-21 november.

Dokumentet, som har utarbetats av Jean Fabre, medlem i FN:s task force för en social och solidarisk ekonomi, är ett bidrag till ett framtagande av en annan ekonomi än den som råder i världen nu, som påven Franciskus bad om i sitt budskap 1 maj 2019. Påven vände sig då till dem som idag i hela världen “börjar studera och praktisera en annorlunda ekonomi som låter leva och inte dödar, inkluderar och inte utesluter, görs mänsklig och inte omänsklig och tar hand om skapelsen och inte plundrar den”.

Vårt bidrag

I dokumentet understryker man att ”vi alla har en roll att spela i omformningen av vårt sätt att leva, producera, utbyta och konsumera – som individer, företagare, administratörer eller ansvariga politiker på alla nivåer”. Fader Enzo Fortunato, presschef vid helige Franciskus heliga kloster i Assisi, har berättat att “dokumentet är frukten av ett kollektivt arbete, som inleddes 21 februari i år i helige Franciskus heliga kloster i Assisi, mellan arbetare, studenter, forskare, borgmästare och tjänstemän, regeringsansvariga, ordensfolk, ekonomer, chefer för institutioner, organisationer och föreningar, företagare, bankmän och volonärer”. ”Vårt mål”, förklarar samordnaren för den italienska fredsorganisationen Tavolo della pace Flavio Lotti, ”är att hjälpa personer, medborgargrupper, föreningar, företagare och lokala enheter att förstå vad de kan göra”.

Processen som har lett till framtagningen av dokumentet har främjats och samordnas av lokala enheter för fred och mänskliga rättigheter, franciskanerna vid helige Franciskus av Assisis heliga kloster, stiftelsen Finanza Etica och Tavola della Pace i samarbete med FN:s task force för en social och solidarisk ekonomi och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

“en annorlunda ekonomi som låter leva och inte dödar, inkluderar och inte utesluter, görs mänsklig och inte omänsklig och tar hand om skapelsen och inte plundrar den”

19 november 2020, 13:36