Sök

Påven tillsammans med unga på VUD i Polen 2016 Påven tillsammans med unga på VUD i Polen 2016 

Franciskus ekonomi – virtuell konferens för unga ekonomer

Den tre dagar långa konferensen "Franciskus ekonomi" börjar torsdagen den 19 november. Det är påvens initiativ för att uppmuntra unga ekonomer och företagare att främja en förändringsprocess på global nivå.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Ett nytt förhållningssätt till ekonomin, i den anda som präglar de sociala encyklikorna Laudato si' och Fratelli tutti, är målet med påvens initiativ som riktar sig till unga ekonomer och företagare. "Franciskus ekonomi" ska äga rum 19–21 november. I centrum för detta internationella evenemang står teman som arbete, ekonomi, utbildning och artificiell intelligens.

På grund av Covid-19 kommer konferensen att ske online med direktsändningar och streaminglänkar. Även påven Franciskus ka delta "virtuellt”. Bland talarna i dialog inom dessa speciella ämnen är bland andra Muhammad Yunus, ekonom och vinnare av Nobels fredspris 2006, Vandana Shiva, medlem av International Forum on Globalization, och Stefano Zamagni, ordförande för den Påvliga akademin för social vetenskap. Nästa möte kommer att hållas hösten 2021.

Morgondagens ekonomi

Ungdomar, ekonomer, företagare och aktivister från hela världen uppmanas att reflektera tillsammans i syftet att förändra den nuvarande ekonomin och ge morgondagens en själ, så att den blir mer rättvis, inkluderande och hållbar.

Påven Franciskus har upprepade gånger betonat att "allt är nära sammankopplat och att miljöskydd inte kan skiljas från rättvisa för de fattiga och från att man finner en lösning på de strukturella problemen i världsekonomin".

Det är därför nödvändigt att korrigera tillväxtmodeller som inte respekterar människan, miljön, personens värdighet. I brevet till unga ekonomer, entreprenörer och företagare från hela världen med anledning av "Franciskus ekonomi" visar påven vägen för den ekonomiska modellen som han anser bör byggas. Det är särskilt de unga människorna, framtidens hantverkare, de som kallas att väva Francis ekonomi.

Unga människors svar på påvens inbjudan

Evenemangets sekretariat har tagit emot över 3000 ansökningar från ungdomar som vill delta - från 120 länder på de fem kontinenterna. De studerar eller arbetar inom ekonomi, förvaltning, filosofi, sociologi, teologi, miljöskydd, naturresurser, produktion, innovation, arbetsrätt, utvecklingsinvesteringar, fattigdom, jämlikhet och mänsklig värdighet, utbildning, artificiell intelligens och ny teknik.

17 november 2020, 13:49