Sök

Katoliker i Kina Katoliker i Kina 

Kina. Ny biskop nominerad inom ramen för det provisoriska avtalet

Tommaso Chen Tianhao har utsetts till biskop av Qingdao. Heliga Stolens presschef Matteo Bruni meddelar detta samt att flera nomineringsprocesser pågår.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Kina bär frukt. Påven har utsett en ytterligare biskop.

Heliga Stolens presschef Matteo Bruni meddelar: ”Jag kan bekräfta att f Tommaso Chen Tianhao är den tredje biskopen som har nominerats och ordinerats inom den normativa ramen för det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina om biskopsnomineringar”. Som svar på journalisters frågor la han till att fler nomineringsprocesser pågår.

Det provisoriska avtalet har under de senaste veckorna förnyats. Avtalet, som är rent pastoralt, gäller biskopsprocesser som är en grundläggande fråga för enheten mellan katolska kyrkan i Kina med Petri efterträdare.


 

25 november 2020, 12:35