Sök

Hanteringen av Vatikanens fonder går från statssekretariatet till APSA och ska kontrolleras av ekonomisekretariatet. Hanteringen av Vatikanens fonder går från statssekretariatet till APSA och ska kontrolleras av ekonomisekretariatet. 

Hanteringen av Vatikanens fonder går från statssekretariatet till APSA

Påven etablerar en kommission som på tre månader ska utföra det som han bad statssekreteraren om i ett brev i augusti. Hanteringen av Heliga Stolens fonder går från statssekretariatet till APSA och ska kontrolleras av ekonomisekretariatet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Hanteringen av Vatikanens fonder ska inom kort gå från statssekretariatet till APSA, apostoliska sätets administration över ägor, och kontrolleras av ekonomisekterariatet, SPE.

Vatikanens presschef Matteo Bruni informerar om att påven Franciskus onsdagen 4 november höll ett möte med statssekreterare Pietro Parolin, sekretariatets ställföreträdare msgr Edgar Peña Parra, guvernatoratets generalsekreterare msgr Fernando Vergez, ordförande för apostoliska sätets administration över ägor, APSA, msgr Nunzio Galantino samt prefekten för ekonomisekterariatet, SPE, fader Juan Antonio Guerrero. Man talade vid mötet om förverkligandet av det som påven bad om i ett brev till statssekreteraren 25 augusti i år om en övergång av hanteringen av Vatikanens fonder från statssekretariatet till APSA och som ska kontrolleras av SPE.

Undvika dubbelarbete

Även detta brev har offentliggjorts. Påven skriver: “Inom ramen för reformen av kurian har jag reflekterat över och bett om ett tillfälle att ge en impuls som tillåter en allt bättre organisation av de ekonomiska och finansiella aktiviteterna och fortsätta på linjen för en hantering som, enligt allas vilja, ska vara mer evangelisk”. Påven anser att det är ”mycket viktigt” att varje ekonomiskt och finansiellt instituts uppdrag ska definieras tydligt "för att undvika onödig och skadlig överlappning, fragmentering eller dubbelarbete". Han förklarar att ”statssekretariatet utan tvivel är den avdelning som närmast och direkt stödjer” påvens handlingar och att dess uppdrag är en grundläggande referenspunkt för kurian och avdelningarna som är en del av den. Påven förklarar att det dock inte är vare sig nödvändigt eller passande att statssekretariatet ska utföra alla funktioner som redan har tillskrivits andra avdelningar. ”Det är därför att föredra att subsidiaritetsprincipen genomförs även i ekonomiska och finansiella frågor, oaktat statssekretariatets specifika roll och det oumbärliga arbete som det utför”.

Lämna investeringar

Med tanke på detta har påven fastslagit att statssekretariatet “överlämnar hanteringen och administationen av alla finansiella fonder och egendomar, som hur som helst behåller sitt aktuella syfte, till APSA. En särskild uppmärksamhet, läser man i brevet, gäller investeringarna i London och fonden Centurion, vilka man måste lämna så snart som möjligt eller åtminstone avyttra på ett sådant sätt att alla renommérisker elimineras.

Införlivas i Heliga Stolens konsoliderade budget

Påven har även fastslagit att “alla de medel som hittills har administrerats av statssekretariatet ska införlivas i Heliga Stolens konsoliderade budget” och att statssekretariatet, vad gäller ekonomiska och finansiella frågor, fungerar genom en budget som på vanligt sätt godkänns med de förfaranden som krävs för alla avdelningar, med undantag för vad som gäller reserverade frågor som är föremål för sekretess och som hanteras av kommissionen för reserverad information. Denna kommission utsågs av påven för detta ändamål 29 september 2020 med kardinal Kevin Farrell som ordförande och sekreterare msgr Filippo Iannone. Medlemmar i kommissionen är även msgr Fernando Vérgez Alzaga, msgr Nunzio Galantino och fader Juan Antonio Guerrero.

Ekonomisekretariatet ska stå för kontrollen och övervakningen över den romerska kurians alla instiutioner. Statssekretariatet kommer inte att ha ansvaret för övervakning och kontroll vad gäller ekonomisk och finansiell tillsyn i något av Heliga Stolens institutioner eller dem som är kopplade till dit. Med tanke på att "statssekretariatet inte kommer att behöva administrera eller hantera tillgångar, kommer det att vara lämpligt för att omdefiniera dess administrativa kontor eller att utvärdera behovet av dess existens".

“Hanteringen av Vatikanens fonder ska inom kort gå från statssekretariatet till APSA, apostoliska sätets administration över ägor, och kontrolleras av ekonomisekterariatet, SPE.”

06 november 2020, 10:26