Sök

Pater Juan Antonio Guerrero Pater Juan Antonio Guerrero 

Ekonomisekretariatet: Heliga Stolens budget är missionens budget

Prefekten för Heliga Stolens ekonomisekretariat betonar i en intervju med Vatican News att Vatikanen inte riskerar konkurs för att det är inte ett företag och för att allt inte kan mätas som underskott. Vi lever tack vare hjälp från troende och vi betalar 17 miljoner euro i skatt till Italien. Vi arbetar för ett genomskinligt system och för för centralisering av investeringar.

ANDREA TORNIELLI sammanfattning Katarina Agorelius

Jesuitpater Juan Antonio Guerrero Alves tillsattes för några månader sedan av påven Franciskus som prefekt för Heliga Stolens ekonomisekretariat med uppdraget att slutföra reformen för en genomskinlig ekonomi vid Heliga Stolen och för en mer effektiv användning av ägor och tillgångar i den evangeliserande missionens tjänst. Han berättar om Heliga Stolens ekonomiska nuvarande situation i en intervju med chefredaktör för Vatican News Andrea Tornielli.

Balansräkning av mission och tjänst

Guerrero betonar att Heliga Stolen i denna osäkra och svåra tid med tanke på viruspandemin covid-19, också med tanke på osäkerheten hur länge den varar, måste hitta ett sätt att försäkra dess missionen på. Heliga Stolen måste även se vad som är grundläggande och inte, säger han och förklarar man här inte gör ekonomisk vinst utan att budgeten ska ses utifrån missionen som utförs.

Siffrorna är lägre än vad många tror, säger han och att de t ex är lägre än dem för ett medelstort amerikanskt universitet och berättar att siffrorna mellan 2016 och 2020 visar att intänkter och utgifter har varit oföränderliga; intäkter cirka 270 miljoner och utgifter i genomsnitt 320 miljoner beroende på år. Pater Guerrero förklarar att intäkter kommer från bidrag och donationer, avkastning av fastigheter och i mindre utsträckning från ekonomisk förvaltning och avdelningarnas verksamhet och att Vatikanstatens guvernorat ger ett viktigt bidrag särskilt genom Vatikanmuséerna. Utgifter ser ungefär ut såhär, berättar han: 45% personal, 45% allmänna utgifter och administration samt 7,5% donationer. Skillnaden på intäkter och utgifter under de sensate åren har gått mellan 60 och 70 miljoner.

P Guerrero understryker att dessa siffror inte beror på en dålig administration utan att utgifterna går till Heliga Stolens och påvens mission och kyrkliga tjänst. Han betonar även att det är oriktigt att påstå att underskottet finansieras med Peterpenningen.

Balansräkningen ska alltså ses ur resultatet av mission och tjänst, förklarar han och tar kommunikationssekretariatet som exempel, där 500 personer arbetar och tar upp 15 % av budgeten men som med sina 36 språk via radio, tv, web, social osv producerar mycket med relativt små medel. 10 % går till nuntiaturer, berättar han, som är små ambassader av evangelisering och som försvarar fattigas internationella rätt, för en diplomatisk dialog och den för fred och vården av skapelsen. Ytterligare 10 % går till Östkyrkan, som är förföljd eller i förskingringen. 8,5 % går till de fattigaste församlingarna och missionerna, berättar han och att ytterligare summor går till vården av enheten i trosläran och helgonförklaringsprocesser samt vård av världsarv som Vatikanbiblioteket och arkiven. Han betonar att 6 % går till skatt till den italienska staten.

Heliga Stolen har krisen, som Covid-19 pandemin orsakar, i åtanke för framtidens budget, berättar Guerrero och understryker att man inte riskerar konkurs.

Situationen är lik den i andra stater, säger han men påminner om att Heliga Stolen vare sig har en penningpolitik eller finanspolitik utan bara kan räkna med de troendes generositet, på en liten tillgång och på förmågan att spendera mindre.

“Vi är mycket engagerade i vandringen mot öppenhet, nykterhet, flit, åtstramning och i utövandet av vad som är och förblir en mission”

Han berättar att man arbetar på en centralisering av investeringar och att den handlar om att undvika oetiska investeringar och att främja dem som är bundna till en annan syn på ekonomin, en integrerad ekologi och hållbarhet.

Han säger att Heliga Stolen kan klara av detta med en förmåga att administrera ekonomin väl, med Guds och de troendes hjälp. ”Det bästa vi kan göra är att vara flitiga och transparenta” säger han och berättar att de för år 2021 lägger upp en nollbaserad budget för en grundläggande mission.

“Vi vandrar enade. Vi är mycket engagerade i vandringen mot öppenhet, nykterhet, flit, åtstramning och i utövandet av vad som är och förblir en mission” avslutar prefekten för Heliga Stolens ekonomisekretariat.

15 maj 2020, 11:36