Sök

Universitetsbibliotek Universitetsbibliotek 

Påven: Utbildningspakt för mänsklighetens framtid

Ett två dagars seminarium hålls i Vatikanen som banar väg för det internationella mötet om utbildning Global Compact on Education, Global utbildningspakt, som kommer att samla ledare för världsreligionerna och humanitära organisationer och civilsamhället 14 maj 2020, även detta i Påvliga vetenskapsakademien i Vatikanen. Att värna om allas rätt till skolgång och utbildning är att värna om mänsklighetens framtid, betonade påven i sitt tal till seminariets deltagare.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I ett budskap i September 2019 bjöd påven Franciskus in till mötet Compact on Education, Global utbildningspakt 14 maj 2020 i Påvliga vetenskapsakademien i Vatikanen. Vid ett två dagar långt seminarium för akademiker vid Påvliga vetenskapsakademien som förberedelse för mötet i maj tog påven Franciskus emot deltagarna. I sitt tal till dem betonade han vikten av att enas i en bred utbildningspakt för att forma mogna personer som kan återuppbygga relationer och skapa en mer broderlig mänsklighet.

“Att värna om allas rätt till skolgång och utbildning är att värna om mänsklighetens framtid, betonade påven.”

Bristen på en integrerad utbildning av kvalitet fortsätter att vara en utmaning för hela världen, sa påven och påminde om att det råder en stor ojämlikhet på utbildningsområdet och han förklarade att denna beror på fattigdom, diskrimination, klimatförändringar och en globalisering av likgiltighet. Att värna om allas rätt till skolgång och utbildning är att värna om mänsklighetens framtid, betonade påven.

Ny pakt

Påven Franciskus talade om att man för att undervisa måste integrera hjärnan med hjärtats röst och kroppsspråket. Han varnade för att vi idag helt och hållet har tappat bort den nödvändiga utbildningspakt som skapas mellan familj, skola och kulturer och att vi därför är kallade att skapa en ny pakt för detta.

Mänskliga värden

De nya generationerna måste tydligt förstå sin tradition för att förstå sig själva och bemöta och acceptera olikheter i andra kulturer, sa påven och att utbildningen ska leda till förmågan att se och främja sanna mänskliga värden utifrån ett interkulturellt och interreligiöst synsätt.

Skola och familj

Påven betonade sedan familjernas roll i fostran och utbildningen och att föräldrar behöver hjälp att i ett nytt globalt sammanhang förstå barnets behov. För att skolan ska uppnå detta krävs familjernas deltagande i utbildningsprojekten och lärarna måste erkännas som sådana och få allt stöd som de kan få.

Påven uppmuntrade avslutningsvis de närvarande akademikerna att redan idag samarbeta för utbildningen av framtida generationer.


 

07 februari 2020, 13:16