Sök

Sädeskorn Sädeskorn 

Msgr Paglia: Artificiell intelligens i mänsklighetens tjänst

Vid Påvliga livsakademiens webinar 24 september ”Artificiell intelligens, mat för alla. Dialog och erfarenheter” talade msgr Paglia om vikten av att inte glömma bort människans dignitet. Bland webinarets deltagare sågs företrädare för FAO, ordförande för Microsoft Brad Smith och vice ordförande för IBM John Kelly III.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påvliga livsakademien höll 24 september ett webinar på temat ”Artificiell intelligens, mat för alla. Dialog och erfarenheter” och bland dess deltagare sågs företrädare för FAO, ordförande för Microsoft Brad Smith, vice ordförande för IBM John Kelly III samt ordförande för livsakademien msgr Vincenzo Paglia.

I sitt tal betonade ärkebiskopen Paglia behovet av att värna om alla människors liv och inledde sitt tal med orden: ”Vi drömmer om att den dagen ska komma då alla kvinnor och män, gamla och barn, friska och sjuka, svaga och starka, utan att någon lämnas utanför, ska kunna samlas tillsammans runt ett matbord och njuta av god mat och dryck”. 

AI i mänsklighetens tjänst

För sex månader sedan undertecknades Call for AI Ethics om moralisk artificiell intelligens (AI) och msgr Paglia förklarade att man ville samlas igen med tanke på nödsituationen som covid-19 har medfört och som än mer har synliggjort den avgörande frågan om mänsklighetens och planetens framtid. Han betonade att artificiell intelligens måste stå i människolivets tjänst och att man med detta möte ville reflektera över vad den kan tillföra i livsmedelsproduktionen.

Man vill alltså uppmuntra till att sammankoppla mänsklighet och högteknologi för att garantera människolivets värdighet.

”Vetenskapens hyperspecialisering som dagens forskning karaktäriseras av, kulturell dominans som antagits av den ekonomiska strategin och den objektiva marginaliseringen av varje reflektion, löper allvarligt risken att både mista blicken på målet och ge svar som lever upp till människolivets värdighet”.

Traditioner måste vårdas

Msgr Paglia talade vidare om nödvändigheten att bevara hantverkskunnandet och att digitaliseringen inte helt kan ta över.

Man måste även se till biologiska mångfalden och förstå att alla inte äter samma mat och lever i samma kultur. Tekniken får heller inte reducera maten till enbart något fysiologiskt eftersom måltiden hör till kultur och traditioner som måste vårdas.

”Drömmen om ett dukat bord där alla folk kan samlas vid, har anförtrotts allas vårat ansvar”, avslutade msgr Paglia.
 

25 september 2020, 09:18