Sök

Konferens i Vatikanen om artificiell intelligens Konferens i Vatikanen om artificiell intelligens 

Påven: Artificiell intelligens är en gåva men det behövs en ”algor-etik”

Ett avgörande nytt och komplext skede i historien där relationen mellan människan och maskinen blir allt tätare. Vid Påvliga livsakademiens generalförsamling läste msgr Paglia upp påven Franciskus budskap om potential och risker med den nya teknologin: Kyrkan är kallad att bidra med reflektioner, för att det som är automatiskt ska stå i mänsklighetens tjänst och får aldrig skada personens värdighet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I den nya tidens artificiella intelligens måste människan ta viktiga beslut. Om detta skriver påven Franciskus i sitt förskrivna tal till Påvliga livsakademien, som dess ordförande msgr Vincenzo Paglia läste upp då påven var förkyld och inte deltog personligen.

Påvliga livsakademiens generalförsamling hölls i samband med att konferensen ”Den goda algoritmen? Artificiell intelligens: etik, lagar och hälsa” (26-28 februari 2020) avslutades i Vatikanen. Konferensen anordnades av livsakademien och behandlade vikten av att artificiell intelligens används enligt etik, lagar och det allmänna bästa. 

Vid konferensens slut undertecknades appellen “Call for AI Ethics”, Kallelse för etisk artificiell intelligens, av livsakademien, ledare för Microsoft, Ibm samt av Europaparlamentet och FN:s matorganisation FAO.

Guds gåva

Påven skriver att den digitala teknologin är Guds gåva. Men förhållandet mellan människans intelligens och den artificiella måste studeras på djupet eftersom det är svårt att förutse effekterna och definiera ansvaret.

“Assymetrin då vissa får veta allt om oss medan vi inte vet något om dem dämpar kritiskt tänkande och skadar friheten förklarar påven”

På det personliga planet förändrar den digiala eran uppfattningen av rymd, tid och kropp, skriver påven. Han varnar också för att denna teknik kan leda till socio-ekonomisk orättvisa om man inte ställer upp moraliska riktlinjer för den, som då algoritmer av datainformation används i kommersiellt syfte eller i politiska ändamål. Assymetrin då vissa får veta allt om oss medan vi inte vet något om dem dämpar kritiskt tänkande och skadar friheten, förklarar påven och betonar att kunskap och välstånd på det sättet går till några få personer och att detta är ett hot mot demokratin.

Artificiell intelligens bidrar till teknologin och biologisk vetenskap skriver påven men betonar att det är vår uppgift att vårda och främja människolivet.

“Algor-etik” 

Han kallar kyrkans bidrag i detta nya historiska skede i historien en “algor-etik” där den katolska sociallärans principer om varje persons värdighet och rättigheter kan bidra till den växande disciplinen gällande den etiska utvecklingen av algoritmer. En ”algor-etik” kan bidra med en kritiskt blick på utvecklingen av artificiell intelligens för att se till varje persons dignitet, rättvisa, subsidiaritet och solidaritet.

Påven skriver att det är nödvändigt att reflektera över rättigheter och plikter på området: ”djupet och accelerationen av omvandlingen i den digitala tidsåldern ger upphov till oväntade problem, som kräver nya individuella och kollektiva etiska förhållanden".

Han uppskattar avslutningsvis undertecknandet av appellen “Call for AI Ethics”, som han skriver ger en grundläggande vägledning vad gäller förhållandet mellan människa och maskin och som baseras på etik, utbildning och rättigheter.

“djupet och accelerationen av omvandlingen i den digitala tidsåldern ger upphov till oväntade problem, som kräver nya individuella och kollektiva etiska förhållanden".”

29 februari 2020, 13:19