Sök

Al-Zahraa intill Aleppo Al-Zahraa intill Aleppo 

Kardinal Zenari: Hoppet dör i Syrien

Förstörelsen är enormt stor. Allt saknas. Glöm inte bort oss - Detta är den apostoliska nuntien av Damaskus kardinal Mario Zenari appell för Syrien. Han understryker vikten av att ge röst åt dem som ingen har för att komma ur den värsta humanitära katastrofen sedan Andra världskriget.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I en intervju med Vatican NewsMassimiliano Menichetti berättar kardinal Mario Zenari, apostolisk nuntie av Damaskus, om Syrien, ett land i spillror vars folk har förlorat hoppet. Han säger att det inte finns någon skymt av ekonomisk återhämtning och återuppbyggnad och att folket har tappat hoppet och att utmaningen nu är att återge dem det.

Påven: Filt av tystnad hotar täcka kriget i Syrien

Påven Franciskus påminde den diplomatiska kåren i januari om situationen i Syrien och varnade för att kriget i landet glöms bort av resten av världen: "Jag tänker i första hand på den filt av tystnad som hotar att täcka kriget som har ödelagt Syrien under detta decennium”. 

Kardinal Zenari säger att detta är just vad som händer. Man är inte längre intresserad av att höra nyheter om Syrien eftersom situationen i Mellanöstern i stort är alltmer komplicerad. Enligt FN:s siffor lever 80 % av befolkningen i fattigdom och kardinalen berättar att man ser resultatet av hunger och undernäring.

Utnyttjar kriget för egen vinning

Vad man alltså måste göra från internationellt håll är att bygga upp landet igen, säger kardinalen, och att det för detta behövs 400 miljarder dollar. Men dem som hjälper kräver demokratiska reformer, som ännu inte kan bekräftas och därför stannar allt upp, förklarar han. Särintressen för Syriens naturtillgångar förvärrar situationen. Kardinal Zenari berättar att det finns dem som hämtar olja och naturgas här och utnyttjar kriget för egen vinning.

Finna de försvunna

För att lösa situationen behövs en god vilja, säger han. Enligt FN har omkring 100 000 personer försvunnit och kardinalen anser att man måste börja med att finna dem. Bland dessa påminner han om två biskopar, ortodoxa metropoliter från Aleppo och tre präster, varav en är fader Dall’Oglio som försvann för sju år sedan, för att inte tala om alla arresterade och intagna.

Kyrkans hjälp

Kardinal Zenari berättar att de katolska och ortodoxa kyrkorna engagerar sig för att ge folket humanitär hjälp. Kyrkan, Heliga Stolen och påven har inga egenintressen eller strategier utan är en del av folket som lider som ger en röst åt dem som ingen har, säger han. Ett exempel är de tre katolska sjukhus som finns i Syrien sedan omkring 120 år och som hålls öppna för alla och som därför både tar hand om kroppar och om sociala relationer.

Kardinalen säger att det är svårt att beskriva om det som sker på mänskligt och andligt plan. Det mest gripande är lidandet hos kvinnor och barn.

Påvens närhet till folket

Påven Franciskus följer situationen på nära håll och kardinal Zenari rapporterar om påvens, kyrkans och de många kristnas solidaritet för sin hjord i Syrien, för att berätta att de inte är ensamma och att man försöker att hjälpa dem, så att de kan börja ser lite ljus i tunneln.


 

18 september 2020, 08:20