Sök

Utsatta barn i Mellanöstern Utsatta barn i Mellanöstern 

Påven vädjar om fred och stöd till krigshärjade Syrien

Medan FN varnar för att det syriska samhällen står inför en hungerkris de aldrig tidigare upplevt, uppmanar påven Franciskus nationer att hjälpa människor som lider i Mellanöstern.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus vädjade efter sin Angelus på söndagen till att stödja Mellanöstern vid den fjärde Brysselkonferensen om "Stöd Syriens och regionens framtid".

"Låt oss be för detta viktiga möte, så att det kan förbättra det dramatiska läget för det syriska folket och de närliggande, särskilt i Libanon, i denna allvarliga socialpolitiska och ekonomiska kris, som pandemin har förvärrat”, sa påven.

Påven nämnde de otaliga barnen som drabbades av hunger och uppmanade ledare att söka fred.

Brysselkonferensen äger rum online tisdagen den 30 juni. Europeiska unionen står som värd för finansieringstoppmötet och FN som medordförande. Chefer för flera FN-organ deltar också.

Covid-19 i Syrien

Även om de flesta av Syriens relativt låga antal bekräftade fall av Covid-19 finns i Damaskus på landsbygden, är situationen i landet allvarlig. Många syrier, 9 av 10, lever på $ 2 eller mindre om dagen, och är därför särskilt utsatta om smittan når dem.

FN:s World Food Program (WFP), världens största humanitära organisation som hjälper nästan 100 miljoner människor i cirka 83 länder varje år, har varnat för hungersnöden som sprids över hela Syrien.

200 procents höjning av livsmedelspriset

WFP, som har vädjat om finansiering för att upprätthålla sitt massiva program över hela världen, uppskattar att 9,3 miljoner syrianer, mer än hälften av landets befolkning, nu riskerar hunger.

”Syrien står idag inför en hungerkris som aldrig tidigare, eftersom priserna på basmat har höjts otroligt av den nioåriga konflikten,” sa WFP-talesman Elisabeth Byrs och noterade en 200-procentig höjning av livsmedelspriserna på ett år.

FN:s livsmedelsbyrå hjälper 4,8 miljoner människor med livsmedelsbistånd i Syrien, men för att fortsätta programmet behöver WPF snabbt 200 miljoner dollar.

Såvida det inte finns någon ny finansiering i augusti, har WFP varnat för att det kommer att tvingas skära ner rationerna drastiskt, såväl som antalet människor som tar emot mat sedan oktober.

Över 13 miljoner flyktingar

Fler än hälften av Syrians befolkning före kriget - över 13 miljoner människor - är nu fördrivna internflyktingar över hela landet eller flyktingar:

"En generation barn känner inte till något annat än krig, förstörelse och utsatthet. Nu behöver över 11 miljoner människor fortfarande hjälp och skydd. Ekonomin över hela regionen faller samman, inte minst på grund av effekterna av COVID-19”.

28 juni 2020, 16:50