Sök

Från videoserien som produceras av migrant- och flyktingsektionen vid den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklighet inför den 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar Från videoserien som produceras av migrant- och flyktingsektionen vid den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklighet inför den 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar  

Inför Världsdagen för migranter och flyktingar ”Tvingade att fly som Jesus Kristus"

På söndag, 27 september, infaller den 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar med temat ”Tvingade att fly som Jesus Kristus”. Kommunikationskampanjen som förs av migrantsektionen fortsätter för att främja förståelsen och medvetenheten om migranter och flyktingar i vårt samhälle. Kardinal Czerny uppmanar kyrkans representanter att samarbeta för att hjälpa och skydda internflyktingar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Att bygga Guds rike är åtagandet som alla kristna delar och därför är det nödvändigt att vi lär oss att samarbeta. ’Stå eniga i tankar och åsikter’ (1 Kor 1:10), som Paulus rekommenderar apostlarna.” Detta säger påven Franciskus i videoserien som produceras sedan några månader av migrant- och flyktingsektionen vid den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklighet inför den 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar 27 september.

24 september släpptes seriens sjätte video där Lorena Margarita berättar hur hon tvingades fly från sin by Chibolo och hur hon med jesuiternas hjälp kunde utveckla sitt företagsinitiativ och börja ett nytt liv i San Benito.

Tvingade att fly som Jesus Kristus

Det är bara några dagar kvar tills vid firar 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar, 27 september, vars tema bygger på Jesus Kristus och hans föräldrars erfarenhet som fördrivna och flyktingar.

Kardinal Michael Czerny, migrant- och flyktingsektionens undersekreterare, deltog i ett webbmöte på onsdagen 23 september organiserat i samarbete mellan Jesuit Refugee Service (JRS)Världsunionen för generalsuperiorer (USG) och migrant och flyktingsektionen och i sitt inlägg uppmanade han kyrkans representanter att samarbeta för att hjälpa och skydda internflyktingar. Han sa att kyrkans flyktinghjälp genom sin närhet till de utsatta kan främja en större lyhördhet för internflyktingarnas behov, hopp och strävan och han uppmuntrade till att stimulera till internflyktingarnas deltagande i de beslut som gäller dem.

“Det är genom dem, sa kardinalen, som vi är inbjudna att möta Herren ”även om våra ögon har svårt att känna igen Honom”.”

Han betonade även att internflyktingarna erbjuder möjligheten att se dolda delar av mänskligheten och att fördjupa vår förståelse för komplexiteten i världen. Det är genom dem, sa kardinalen, som vi är inbjudna att möta Herren ”även om våra ögon har svårt att känna igen Honom”.

Påvens budskap

Inför denna världsdag har påven Franciskus sänt ett budskap på temat "Tvingade att fly som Jesus Kristus". Kardinal Czerny gick tillbaka till denna vägledande text och förklarade att påven, på grund av den pågående pandemins utmaningar, har utvidgat budskapets räckvidd för att inte bara omfamna internflyktingar, utan alla dem som är prövade, övergivna, marginaliserade och förvägrade på grund av covid-19.

24 september 2020, 12:47