Sök

Covid-19 i Amazonas Covid-19 i Amazonas 

Covid-19 i hjärtat av påvens budskap till Världsdagen för migranter och flyktingar

Påven Franciskus budskap till Världsdagen för Migranter och flyktingar uppmanar till en ny politik inför världens växande antal interna flyktingar och omfamnar alla som lider av marginalisering och avslag som ett resultat av Covid- 19.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus ägnar sitt budskap till Världsdagen för migranter och flyktingar till de miljoner män, kvinnor och barn som fördrivs från sina hem av konflikter, fattigdom och klimatförändringar.

Mitt i Covid-19-pandemin som förvärrar migranternas svårigheter, riktar påven även sin uppmärksamhet till alla dem vars redan prövade situation har förvärrats av marginalisering och avslag som en följd av krisen.

Den 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar firas den 27 september 2020 med temat "Tvingade att fly som Jesus Kristus".

Samtidens utmaningar

Påven påpekar att ”konflikter och humanitära kriser, som förvärras av klimatförändringar, ökar antalet fördrivna personer och drabbar de människor som redan lever i svår fattigdom”. Han tillägger att dramat med interna fördrivna människor är en av de stora utmaningarna i vår samtid.

Enligt den globala rapporten om interna flyktingar 2020 berör 33,4 miljoner personer i över 145 länder och territorier under 2019.

Fyra tidigare verb

Påven konstaterade att konflikter, våld och katastrofer fortsätter att driva miljoner människor från sina hem varje år. Han skriver att den globala krisen som orsakats av pandemin har "lagt de brådskande internationella problemen längst ner i de nationella politiska dagordningarna”, och han påminner att som kristna kallas vi att se Kristi ansikte i dem som lider. Därför uppmanar han till att svara på denna pastoral utmaning med de fyra verb som hans budskap 2018 innehöll: välkomna, skydda, främja och integrera.

Sex par nya verb

I år lägger påven Franciskus till ytterligare sex verb som han beskriver som praktiska och kopplade i ett förhållande mellan orsak och verkan":

- Kunskap för att förstå: Kunskap, skriver påven, är ett nödvändigt steg för att förstå andra. ”När vi pratar om migranter och fördrivna personer går vi sällan bortom statistik. Endast genom att möta de riktiga människorna och deras berättelser, kommer vi att kunna förstå att den osäkerhet som vi upplever till följd av pandemin är konstant i fördrivna människors liv."

- Var nära för att kunna tjäna: Rädsla och fördomar, skriver påven, håller andra på avstånd och förhindra att vi tjänar dem med kärlek. Att närma sig andra betyder ofta att vara villig att ta risker, ”som många läkare och sjuksköterskor har visat de senaste månaderna."

- Lyssna för att kunna förenas: I dagens värld förlorar vi vanan att lyssna. Men det är bara genom att ödmjukt och uppmärksamt lyssna som vi verkligen kan förena oss. I år, skriver påven, har en "dramatisk och oroande tystnad regerat i veckor på våra gator, men detta har samtidigt gett oss möjligheten att lyssna till de sårbara, de fördrivna och vår allvarligt sjuka planet".

- För att växa är det nödvändigt att dela med sig: Gud vill inte att planetens resurser bara skulle gynna några få. ”Pandemin har påmint oss om hur vi alla sitter i samma båt. Att inse att vi har samma oro och rädsla har visat oss ännu en gång att ingen kan räddas ensam.”

- Var involverad för att främja: Om vi ​​verkligen vill främja dem som vi hjälper, måste vi involvera dem i deras frälsning. ”Pandemin har påmint oss om hur väsentligt det är med medansvar, och att vi bara kan bekämpa denna kris om alla ger sitt bidrag - även de grupper som så ofta underskattas - och hittar modet att tillåta nya former av gästfrihet, broderskap och solidaritet.”

- Samarbeta för att bygga: Att bygga Guds rike, skriver påven, är de kristnas gemensamma skyldighet, och därför måste vi lära oss att samarbeta, utan att ge efter för frestelser som svartsjuka, oenighet och splittring. ”Detta är inte en tid för självcentrering, alla står inför samma utmaning: att skydda vårt gemensamma hem och anpassa det till Guds ursprungliga plan, genom att säkerställa internationellt samarbete, global solidaritet och lokalt engagemang, utan att utesluta någon.

Bön till helige Josef

Avslutningsvis riktar påven Franciskus en bön till den helige Josef, som återspeglar budskapets tema. Han skriver att han har inspirerats av den helige Josef då han tvingades fly till Egypten för att rädda Jesusba

15 maj 2020, 17:00