Sök

Sedlar Sedlar 

Heliga Stolen: Korruption, verklig fara för fred och säkerhet

Apostolisk vikarie i Prag msgr Charles Balvo deltog i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas 28:nde Forum för ekonomi och miljö och läste upp Heliga Stolens uttalande där man varnar för korruption och förskingring av medel som har avlagts till kampen mot Covid-19. Han vädjar om att man verkar för det allmänna goda och inte glömma bort de svagaste.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kampen mot korruptionen var grundtemat i Heliga Stolens inlägg vid det avslutande mötet vid OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) 28:de Forum för ekonomi och miljö som har hållits i Prag 10-11 september. 

Varning för korruption 

I anförandet som lästes upp av ärkebiskopen Charles Balvo, apostolisk nuntie i Prag och chef för Vatikanens delegation, betonas att “korruptionen utgör en verklig fara för fred och säkerhet”. Man visar även stor oro för att "den enormt stora summan av medel som har frigjorts för att bekämpa covid-19-pandemin redan har lockat den brottsliga verksamheten” med risk för att ”dem som mest behöver finansiellt stöd bli utan den nödvändiga hjälpen”.

“Vi måste vara ärliga – förklarar Heliga Stolen – och erkänna att korruptionen förekommer i varierande grad i alla OSSE:s medlemsländer”, för att om vi erkände det onda ”skulle vi kunna bekämpa det”.

Lösningar baserade på det gemensamma bästa

Heliga Stolen inbjuder till att finna “nya innovativa lösningar” för att bekämpa pandemin, ”som inte är splittrande, politiserade eller partiella, utan verkligen söker det allmänna bästa och allas integrerade mänskliga utveckling”.

Man påminner även om att påven Franciskus 1 juni 2020 utfärdade ett Motu proprio om öppenhet, kontroll och konkurrens i överensstämmelse med FN:s konvention mot korruption. Påvens beslut, förklarar man, leder till korruptionens kärna, nämligen att ”när civila tjänstmän stjäl eller tillskansar sig offentliga medel, påverkar det hela samhället de tjänar”.

Öppenhet i hanteringen av offentliga medel

Om hanteringen av offentliga medel saknar transparens och ansvar – förklarar Heliga Stolen – äventyras eller motverkas solida och bestående ekonomiska framsteg och säkerheten.

Vädjan är slutligen att minnas att ”korruptionen, innan det är en handling, är ett tillstånd” och att kultur, utbildning och institutioner ska motverka den. ”Lagar är nödvändiga” men ”vi måste agera modigt för att röra om och väcka samvetena och gå från utbredd likgiltighet till förståelsen om allvaret i dessa fenomen, för att bekämpa dem”.
 

12 september 2020, 11:53