Sök

Vatikanstatens domstol Vatikanstatens domstol  

Påven Franciskus antar ny lagstiftning i Vatikanen

På måndagen kom ett nytt Motu Proprio från påven Franciskus i vilket han skapar en lagstiftning för att reglera Heliga Stolens och Vatikanstatens offentliga avtal, som ska följa principerna om öppenhet, central kontroll och konkurrens för att minska risken för korruption.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det apostoliska brevet i form av ett Motu Proprio som kom på måndagen är resultatet av fyra års arbete. Texten kommer att fungera som referenspunkt för tilldelningen av offentliga kontrakt till externa.

Offentliga avtal med Vatikanen

Brevet har rubriken ”Om öppenhet, kontroll och konkurrens i förfarandena för tilldelning av offentliga kontrakt med Heliga Stolen och Vatikanstaten”. Det består av 86 paragrafer och ytterligare 12 som gäller rättsligt skydd i eventuella tvister.

Lagstiftningen överensstämmer med FN:s konvention mot korruption. Den ersätter tidigare förordningar som gällde för APSA,  administrationen av Apostoliska stolens ägor (APSA) och Vatikanstatens regering. Den omfattar dessutom alla Heliga Stolens avdelningar som hittills saknade regler gällande avtal och offentliga arbeten.

Kostnadsbesparingar

En god hantering av offentliga tjänster och varor, skriver påven, kräver en trogen och ärlig administration:

"Den globala ekonomin och ökat ömsesidigt beroende har lett till möjligheten att uppnå betydande kostnadsbesparingar med många leverantörer av varor och tjänster."

Likabehandling 

Företag som levererar varor, tjänster och offentliga arbeten garanteras ”likabehandling och möjligheten att delta genom ett särskilt register” och särskilda förfaranden.

Målet är "kostnadsbesparingar och effektivitet" genom "planering och rationalisering av utgifterna" samtidigt som man vill undvika onödig verksamhet;  och särskilt är målet ett tilldelningsförfarande som ”måste vara öppet, objektivt och opartiskt.”

03 juni 2020, 07:54