Sök

Talitha Kum, ordenssystrar i kampen mot trafficking Talitha Kum, ordenssystrar i kampen mot trafficking 

Trafficking. Kardinal Czerny: Skrämmande ökning

Ett sår i mänskligheten och en kommersialisering mot vilken det fortfarande krävs mycket arbete - påven Franciskus sände ut ett tweet 30 juli i samband med Internationella dagen mot trafficking av personer som uppmärksammar tvångsarbete, prostitution och organhandel. Brott som har ökat under pandemin och som måste bekämpas på alla nivåer. Även undersekreterare för sektionen för migrant- och flyktingfrågor vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Michael Czerny reflekterar i en intervju med Vatican News över kyrkans engagemang mot människohandeln och om sociala beteenden som håller utnyttjandet vid liv.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

"Trafficking av personer fortsätter att vara ett sår i den samtida mänsklighetens kropp. Jag tackar av hjärtat alla dem som arbetar för de oskyldiga offren för denna kommersialisering av människan. Det återstår ännu mycket att göra!” Påven Franciskus sände ut ett tweet 30 juli i samband med Internationella dagen mot trafficking av personer. Med detta tweet uttryckte sig påven återigen, som många gånger under sitt pontifikat, om människohandeln som idag involverar omkring 40 miljoner personer.

Enligt rapporten om trafficking av personer som har tagits fram av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) är nästan en tredjedel av offren minderåriga och 71% är kvinnor och barn. Internationella arbetsorganisationen (ILO) rapporterar att 21 miljoner personer i världen är offer för tvångsarbete, som ofta hör samman med sexuellt utnyttjande. En annan sida av trafficking är den vad gäller organhandeln, som man inte har siffror på men som är obestridlig. Vatican News har talat med kardinal Michael Czerny, undersekreterare för sektionen för migrant- och flyktingfrågor vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, om dessa fenomen som alla världens länder är inblandade i.

Talitha Kum

Han berättar att det största engagemanget mot människohandel i kyrkans och Kristi namn utförs av nätverket Talitha Kum och att migrant- och flyktingkontoret därför först och främst hjälper dem på alla möjliga sätt. Talitha Kums ordenssystrar pratar inte utan handlar och därför måste vi tala om dem, betonar han.

Koppling mellan människohandel och hemmen

Pandemin försvårar systrarnas arbete, förklarar kardinal Czerny, men säger att de tack vare Gud och den Helige Andens hjälp har hittat andra sätt och metoder att fortsätta på. Han berättar att man under de senaste månadernas nedstängningar på grund av pandemin har sett en fruktansvärt stor ökning av människohandeln och att detta visar på att grunden till problemen finns i hemmen.

”Denna koppling mellan människohandel och det till synes normala livet och till synes normala människor är en stor skandal som måste få oss att reflektera, be Gud om förlåtelse och söka den nödvändiga omvändelsen för att minska och få bort efterfrågan, som är människohandelns motor”.

Han berättar att människohandeln gäller prostitution, som nu särskilt sker online, och tvångsarbete men även organhandel och användning av personer för att transportera droger.

Allas ansvar

2013 instiftade förenta nationerna Internationella dagen mot trafficking av personer som hålls 30 juli varje år. 2015 undertecknade världens regeringar åtagandet att bekämpa dessa brott. Kardinal Czerny berättar att man har skapat en medvetenhet om trafficking under dessa år, även inom kyrkan, som bidrar med förebyggande hjälp, upprättelse, rehabilitering och personers återanpassning till samhället. Han betonar att det är viktigt att vi alla på alla nivåer tänker på vad vi säger, vad vi stödjer och vad som påverkar våra val.

”Vårt engagemang ska inte vara att räkna nummer, utan att förstå att det är val som jag gör, på ett sätt stödjer och bidrar till människohandeln. Jag menar inte bara att bara se vad de andra och de dåliga personerna gör, utan till varje persons val. Vilka val gör jag till exempel när jag köper en mobiltelefon, reser eller tillåter mig ett nöje?”

“det är just i dessa tvångshandlingar och denna spridning av så kallade rättigheter, som grunden till problemet med människohandeln ligger”

Kardinal Czerny säger att vi måste fundera på våra behov, för att det är just i dessa tvångshandlingar och denna spridning av så kallade rättigheter, som grunden till problemet med människohandeln ligger.

Pandemin förvärrar situationen

Syster Gabriella Bottani, internationell samordnare för nätverket för gudsvigda kvinnor i kampen mot människohandeln Talitha Kum meddelar att alltfler personer är sårbara på grund av extrem fattigdom. De mest utsatta är kvinnor, barn, etniska minoriteter, utländska medborgare och särskilt dem utan identitetshandlingar, samt ursprungsbefolkningar. Förutom virusspridningen är den främsta faktorn som leder till att människohandeln ökar, brist på arbete. Utnyttjandet av arbetskraft drar in personer i brottsnätverken. Enligt Talitha Kums undersökningar ökar våldet i hemmet mot kvinnor och barn. Trots att detta inte handlar om människohandel kan det indirekt orsaka det, eftersom våldet i hemmet kan tvinga personer att acceptera alla flyktvägar. Dessutom har vissa sociala och hälsomässiga åtgärder världen över med tanke på covid-19 negativt påverkat migranter och särskilt dem utan identitetsdokument och bland dessa är många offer för människohandeln. Pandemin har påverkat Talitha Kums arbete men missionärer och volontärer har genom social media fortsatt att hålla personlig kontakt med offren.

Caritas Internationalis vädjar om brådskande och riktade åtgärder

Även generalsekreterare för Caritas Internationalis Aloysius John meddelar att pandemin gör de allra sårbaraste personerna ännu mer sårbara och riskerar att bli offer för människohandeln. Caritas' 162 nationella avdelningar och det kristna nätverket mot trafficking (Coatnet) ser att covid-19 har gjort att regeringar fokuserar på vårdsektorn och inte tillräckligt uppmärksammar andra sidor av den globala pandemin. Caritas och Coatnet ber därför om brådskande och riktade åtgärder för att skydda informella migranter och arbetare som jobbar informellt i hem, jordbruk och inom byggnadsbranschen.

 

31 juli 2020, 11:23