Sök

Trafficking av personer Trafficking av personer 

Trafficking av personer: Vittnesbörd från Moçambique och Cap Verde

Inför Internationella dagen mot trafficking av personer 30 juli ägnar migrant- och flyktingkontoret vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling sitt fjortonde informationsblad helt åt detta tema.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kyrkan engagerar sig i kampen mot människohandel och även nu under covid-19-pandemin. Migrant- och flyktingkontoret vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling behandlar detta tema i nummer 14 av sin bulletin och erbjuder ett brett panorama där man belyser de områden i världen där personer har svårast att göra sina röster hörda.

Organ tas från albinobarn i Moçambique

Man behandlar särskilt två områden där människohandeln är utbredd. Det första är Moçambique, där särskilt barn, kvinnor och personer som är albinos utsätts. Syster Marinês Biasibetti, generalsekreterare för kommissionen för migranter, flyktingar och internflyktingar vid Moçambiques biskopskonferens Cemirde, informerar om att man känner till flera fall av explantat av organ av albinobarn de senaste månaderna. Detta har skett i landets centrala delar. Syster Biasibetti berättar att pandemin tillsammans med fattigdomen och väpnade konflikter i landet skapar gynnsamma förhållanden för människohandlarna, som övergriper sig på de mest sårbara. 

Syster Biasibetti förklarar att Cemirde har intensifierat sitt engagemang och informerar skolbarn om farorna och även om frågor kring pandemin. Man har delat ut skyddsmasker och informationsmaterial om hur man skyddar sig mot smittan. Informationskampanjer via radio är även grundläggande.

Prostitution i Cap Verde

Ett annat vittnesbörd kommer från Cap Verde och syster Milagros García, som är samordare för migrationsfrågor vid São Vicente stift. Hon berättar att de leder fyra projekt för att hjälpa kvinnor, utstötta barn och prostituerade, samt för att informera om övergrepp mot personers värdighet och mänskliga rättigheter vid skolor och universitet.

I São Vicente, betonar syster García, är framför allt prostitutionen utbredd. Även med tanke på pandemin hjälper kyrkan kvinnorna att ta kontroll över sina liv.

Läs bulletinen här

 

30 juli 2020, 14:14