Sök

Internflyktingar i Afghanistan Internflyktingar i Afghanistan 

Heliga Stolen till FN: Större samarbete för internflyktingar

Heliga Stolens ständige observatör vid FN och de andra internationella organisationerna i Genève msgr Ivan Jurkovic talade vid Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheters pågående 44:e session. Han fokuserade på frågan om internflyktingar och i synnerhet på de mest sårbara av dessa; personer med funktionsnedsättningar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolen anser att ett ”äkta samarbete” är nödvändigt i det internationella samfundet vad gäller problemet med internflyktingar och man därför uppmuntrar till framtagandet av en tydlig rättslig ram om staternas ansvar, där man "försäkrar dem ett effektivt skydd och uppnår varaktiga lösningar och i slutändan räddar människors liv”. Detta är kärnan i msgr Ivan Jurkovič’s inlägg vid Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheters 44:e session i Genève 30 juni-17 juli. Heliga Stolens ständige observatör vid FN och de andra internationella organisationerna i Genève msgr Jurkovič fokuserade på frågan om internflyktingar och i synnerhet på de mest sårbara av dessa; personer med funktionsnedsättningar.

Offer för likgiltighetens globalisering

Han betonade att liksom migranterna och flyktingarna är även de personer som tvingas fly från sina hem, men som är kvar i sitt land, offer för “likgiltighetens globalisering”, som påven Franciskus många gånger rapporterar. I sitt budskap för 106:e Världsdagen för migranter och flyktingar 2020 skriver påven att internflyktingarna lever i en “osynlig tragedi” som har förvärrats av covid-19-pandemin. 

“Detta lidande förvärras för dem som har funktionshinder och svårt att få tillgång till information och humanitär hjälp”

Msgr Jurkovič påpekade att internflyktingar, liksom migranter och flyktingar “inte bara är nummer eller statitisk, utan personer med sin historia, sitt lidande och personliga förväntningar”. Detta lidande förvärras för dem som har funktionshinder och svårt att få tillgång till information och humanitär hjälp, betonade Jurkovič, ”med konsekvenser som ojämlikhet och större risker för deras skydd”.

Pastorala riktlinjer för internflyktingar

Han sa att det är grundläggande att även ta hänsyn till behovet för personer med funktionsnedsättning och att de garanteras säkerhet samt att man främjar deras fulla deltagande i de samhällen där de tas emot, enligt rekommendationerna i Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utvecklings nya pastorala riktlinjer för internflyktingar

Samordningsmekanismer och rättsliga ramar

Ett större engagemang från staternas sida är nödvändigt, underströk msgr Jurkovič, tillsammans med fler samordningsmekanismer och tydligare mandat "baserade på principerna att alla personer, oavsett migrationsstatus, ska kunna stanna kvar i sina hem i fred och säkerhet utan hot om att förskjutas".

Sådana mekanismer och rättsliga ramar kan endast bli effektiva om man övervinner “fördomarna i en kultur som fortsätter att skapa ojämlikhet och lämnar många personer efter”, avslutade msgr Jurkovič.

10 juli 2020, 09:22