Sök

Sopberg Sopberg 

Särskilt årsjubiléum - Laudato si’. Påven: Mer styrka åt vården av skapelsen.

Laudato si’-veckan 16-24 maj 2020 är i full gång och avslutningen söndagen 24 maj blir startskottet för ett särskilt år tillägnat vården av skapelsen. Efter Regina Coeli-bönen söndagen 17 maj inbjöd påven till fortsatt reflektion och engagemang för vården av skapelsen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under denna Laudato si’-vecka 16-24 maj inbjuds alla församlingar, institut och troende världen över att reflektera över vården av vårt gemensamma hem. Man kan följa olika event online och på sidan Laudato si Week finner man all information.

“konstruktiva förhållningssätt för vården av skapelsen”

Vid Regina Coeli söndagen 17 maj inbjöd påven Franciskus till fortsatt engagemang för vårt gemensamma hem:

”I denna tid av pandemi då vi är mer medvetna om vikten av vården av vårt gemensamma hem, önskar jag att all reflektion och allt gemensamt engagemang hjälper till att skapa och stärka konstruktiva förhållningssätt för vården av skapelsen”.

Särskilt årsjubiléum - Laudato si'

Femårsfirandet sedan påven Franciskus encyklika Laudato Si’ publicerades går vidare efter den universella Laudato si’-veckan 16-24 maj 2020 med ett årsjubiléum och som öppnas söndagen 24 maj. Jubiléet kommer att omfatta många olika initiativ med en tydlig betoning på ”ekologisk omvändelse”. Detaljer för året med årsprogram finns på engelska på Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utvecklings hemsida

Miljöencyklikan

”Vi behöver framför allt en ’folkrörelse’ som kommer underifrån - skriver Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling - och en allians av alla personer av god vilja” som med styrka utgår från påven Franciskus ord i encyklikan som han undertecknade för fem år sedan och som har “dragit till sig världens uppmäksamhet om vårt gemensamma hems alltmer bekymmersamma situation”.  

Påvens encyklika lika profetisk idag som för fem år sedan

För att belysa dess mycket stora relevans vad gäller olika miljömässiga frågor belyser den påvliga avdelningen att detta årsfirande sammanfaller med “en global pandemi”. Påvens budskap, skriver de, är lika profetiskt idag som det var 2015 och är “ett moraliskt och andligt kompass” för vandringen mot en fredligare och hållbarare värld.

För det särskilda jubiléumsåret - Laudato si' planeras möten, webinarium och även prisutdelningar.

 

20 maj 2020, 10:05