Sök

Påven: Vårda skapelsen och svara på jordens och de fattigas rop

Påven Franciskus har sänt ut ett videobudskap inför initiativet "Laudato si' Week" 16-24 maj för katolska församlingar världen över för att medvetandegöra och aktivt verka för miljön. Veckan hålls i samband med femårsfirandet av påvens miljöencyklika Laudato Si', Lovad vare Du.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I ett videobudskap bjuder påven Franciskus in hela världens katolska församlingar att fira Laudato Si'-veckan från 16 till 24 maj 2020. Initiativet, som har tagits av påven själv tillsammans med Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, är ett konkret sätt för katolska församlingar, ordensgemenskaper, stift, skolor och andra insitutioner att reflektera kring och fördjupa sitt engagemang i påvens encyklika Laudato Si'. 

I budskapet säger påven:

Vilken värld vill vi lämna över åt dem som kommer efter oss - till barnen som växer upp? Motiverad av denna fråga skulle jag vilja bjuda in er att delta i "Laudato Si' Week" 16 till 24 maj 2020. Det är en global kampanj som hålls i samband med femårsfirandet av encyklikan Laudato Si', Lovad vare Du (Veritas förlag) om vården av det gemensamma hemmet. Jag förnyar min brådskande uppmaning att svara på den ekologiska krisen. Jordens och de fattigas rop och gråt kan inte fortsätta. Låt oss ta hand om skapelsen, som är en en gåva från vår gode Gud Skaparen. Låt oss fira Laudato Si'-veckan tillsammans. Må Gud välsigna er och glöm inte bort att be för mig. Tack.

Under de fem år som har gått sedan påven Franciskus miljöencyklika Laudato Si’ publicerades 24 maj har tusentals gemenskaper världen över vidtagit åtgärder för att genomföra dess vision om integrerad ekologi. Men omfattningen och takten i miljökrisen fortsätter att öka snabbt. Då krisen fördjupas söker de troende vägledning för vad de ska göra. De katolska gemenskaperna kan ta hjälp av informationen på Laudato-Si'-veckans hemsida för att organisera lokala projekt.

Under Laudato Si'-veckan kommer påven själv att besöka Terra dei Fuochi (brändernas mark) i Neapelområdet i Italien, där bränder och giftigt avfall har ödelagt det som en gång var en vacker och produktiv plats i skapelsen. 

03 mars 2020, 12:56