Sök

Petersplatsen Petersplatsen  

Hur följer man påvens Urbi et Orbi välsignelse idag?

Ikväll kl 18, fredagen den 27 mars, har påven Franciskus beslutat att inbjuda alla till att andligt delta vid en särskild bön för ett slut på epidemin, tillsammans med honom. Bönen på Petersplatsen kommer att avslutas med en Eukaristisk välsignelse, Urbi et Orbi, till staden och världen, med möjlighet till fullständig avlat.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den här särskilda Eukaristiska tillbedjan med Urbi et Orbi välsignelse har aldrig skett tidigare i historien. De senaste dagarna har Vatikanen kongregation för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning tillsammans med den liturgiska ceremonimästaren utformat kvällens liturgi, som äger rum på en öde Petersplats, med endast påven och ett fåtal präster närvarande. Men gudstjänsten kommer att direktsändas över hela världen via Vatican News kanaler på Youtube, hemsidor och Facebook. Nyligen gav kurians rättsliga avdelning för bot, Penitenzeria, ut ett dekret som beskriver vad som gäller för att under kvällens välsignelse kunna ta emot fullständig avlat.

Fullständig avlat

Det var vid Angelus i söndags som påven meddelade at han ämnade hålla denna särskilda bön på fredagen, kl 18: ”Vi kommer att höra Guds ord, höja vår vädjan, tillbe det Heliga Sakramentet, som jag avslutningsvis ger Urbi et Orbi välsignelsen med. De som deltar har möjligheten att ta emot fullständig avlat. Vi vill svara på epidemin med universaliteten i bön, medlidande och ömhet. Låt oss förbli enade, och göra vår närhet känd till de som är ensamma och prövade”, sa påven då.

Mariaikon och krucifix på Petersplatsen

Klockan 18.00 uppmanas katoliker över hela världen att andligt delta och be, via media, tillsammans med påven på Petersplatsen. Gudstjänsten kommer att pågå i cirka en timme. Vatikanens pressrum har meddelat att man till detta tillfälle har låtit föra både Mariaikonen, Salus Populi Romani, och det mirakulösa krucifixet i kyrkan San Marcello, till Petersplatsen. Påven Franciskus vallfärdade för drygt en vecka sedan till de två kyrkorna i Rom där dessa finns bevarade, för att åberopa Guds förbarmande ingripande mot Coronaviruset som nu har spridit sig över hela världen.

Gudstjänstens program

Efter att inledningsvis ha lyssnat på Guds ord kommer påven Franciskus att hålla en reflektion. Därefter placeras det Heliga Sakramentet på altaret som man har placerat i Peterskyrkans förmak, för tillbedjan. Därefter följer ritualen för den påvliga, universella Eukaristiska välsignelsen "Urbi et Orbi" till ”staden och världen”, som vanligtvis endast ges på juldagen och påskdagen. Avslutningsvis läser kardinal Angelo Comastri, Peterskyrkans ärkepräst, formeln för den fullständiga avlaten.

Hur följer man gudstjänsten?

Från klockan 18.00 kommer gudstjänsten att sändas live över hela världen av Vatican Media och den kommenteras på flera språk på Vatikanradion, och på vår hemsida (genom att klicka här), på vår Facebook-sida (här) och live på vår YouTube-kanal (klicka här).

27 mars 2020, 11:23