Sök

Påven Franciskus tittar ut över en folktom Petersplats Påven Franciskus tittar ut över en folktom Petersplats 

Hela världen ber tillsammans Fader vår kl 12.00 idag 25 mars

”Inför viruspandemin svarar vi med bönens universialitet” sa påven Franciskus vid Angelus söndagen 22 mars och inbjöd alla världens kristna att 25 mars samtidigt kl. 12.00 (svensk och italiensk tid) be Herrens bön, Fader vår.

Katarina Agorelius – Vatikanstate

Med kristna kyrkoledare och alla kristna samfunds ledare, ber kristna av alla olika kyrkor tillsammans Fader vår kl 12 idag onsdag 25 mars.

Vid söndagens Angelus 22 mars bjöd påven Franciskus in alla kristna världen över att samtidigt och tillsammans be Herrens bön kl 12.00 svensk och italiensk tid.

"Låt oss förbli enade. Låt visa medkänsla för dem som är som mest ensamma och utsatta".  Som svar på viruspandemin ber vi till Herren med bönen som Han själv har lärt oss. Påven sa: ”Inför viruspandemin svarar vi med bönens universialitet”.

Jag inbjuder alla ledarna för alla kristna samfund, tillsammans med alla kristna i de olika samfunden, att åberopa den Allra högste Allsmäktige Gud, och samtidigt be Fader Vår, nästa onsdag, den 25 mars, klockan 12. 

Må Herren lyssna på alla hans lärjungars enhälliga bön, i deras förberedelse att fira den Uppståndne Kristus seger.

25 mars 2020, 09:27