Sök

Metropoliten Hilarion på audiens hos påven Franciskus 13 februari 2020 Metropoliten Hilarion på audiens hos påven Franciskus 13 februari 2020 

Metropoliten Hilarion hos påven: Gemensamt skydda kristna i Mellanöstern

Påven Franciskus tog emot metropoliten Hilarion på audiens på torsdagen 13 februari. På fyraårsdagen sedan det historiska mötet mellan påven och patriarken Kirill i Havanna 12 februari hölls en konferens i Rom på temat ”Helgon – enhetens tecken och frön” där Hilarion, ordförande för de yttre relationerna vid Moskvas patriarkat, deltog. Inför sitt möte med påven berättade han för Vatican News om den rysk-ortodoxa kyrkans oro för de förföljda kristna världen över.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I samband med 4-årsfirandet av det historiska mötet mellan påven Franciskus och patriarken Kirill av Moskva 12 februari 2016 i Havanna, har ordförande för de yttre relationerna vid Moskvas patriarkat metropoliten Hilarion besökt Rom och deltagit tillsammans med ordförande för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet kardinal Kurt Koch i en konferens på temat ”Helgon – enhetens tecken och frön”.

Inför metropolitens audiens hos påven 13 februari, fick Vatican News några ord med honom. Han berättade om de två kyrkornas kulturella och social samarbete under dessa fyra år för att förverkliga deklarationen som de två religiösa ledarna undertecknade i Havanna.

Gemensamma projekt

Han berättade att den “blandade grupp” som han och kardinal Koch leder för att förverkliga deklarationen, för närvarande samarbetar med kulturella projekt samt med olika sociala insatser. Man har nu diskuterat om projekt som de planerar för detta och nästa år.

Metropoliten berättade att han har träffat påven Franciskus flera gånger och att de vid mötena alltid talar om de båda kyrkornas bilaterala relationer och projekten som de förverkligar. Han sa att påven och han förmodligen skulle tala om projekt som han och kardinal Koch har diskuterat och särskilt det humanitära engagemanget i Mellanöstern.

Man prioriterar hjälpen till syriska barn som till exempel har mist en hand eller en fot. Detta är ett ganska komplicerat och kostsamt arbete, berättade han, för att de organiserar en total rehabilitering så att barnen kan integreras i samhället efter att de har fått proteser och annan vård. Metropoliten Hilarion sa att det är just detta slags samarbete som man vill fokusera på; att hjälpa lidande och sjuka och främst barn. Han sa att det var just detta som påven och patriarken talade om på Kuba, men som också är det som Frälsaren Jesus Kristus ber oss alla om, katoliker och ortodoxa.

14 februari 2020, 14:53