Sök

Kardinal Kurt Koch Kardinal Kurt Koch 

Katolska kyrkan och den rysk-ortodoxa för skyddet av livet

Kardinal Koch och msgr Paglia är i Moskva för ett möte om den gemensamma förklaringen som påven Franciskus och patriarken Kirill undertecknade i Kuba 2016. I den aktuella frågan om skyddet av livet finner de två kyrkorna varandra.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det tredje mötet om påven Franciskus och patriarken Kirills gemensamma förklaring på Kuba 2016 - det första hölls i Freiburg i Tyskland 2017 och den andra i Wien 2018. Årets möte i Moskva i Ryssland bär temat ”livets slut”. Mötena hålls i det teologiska insitutet tillägnat heliga Cyrillus och Methodius där metropoliten Hilarion är rektor.

“Detta är bara några exempel på banden som allteftersom binds mellan våra kyrkor för att reparera Kristus sönderrivna tunika”

Ordförande för Påvliga rådet för kristen enhet, kardinal Kurt Koch tackade metropoliten i sitt tal och betonade att man har öppnat ett nytt kapitel i relationerna mellan de två kyrkorna. Han talade om helige Nikolaus av Myras relikers pilgrimsfärd i Moskva och Sankt Petersburg i juni 2017 som miljontals troende tillbad. Statssekreterare kardinal Pietro Parolin besökte sedan landet i augusti och på akademisk nivå har man tillsammans anordnat sommarkurser för unga präster för att öka en ömsesidig kännedom om varandras kyrkor. På det kulturella planet har man anordnat konstutställning i Ryssland med verk från Vatikanmuséerna och nu senast en utställning i Vatikanen med konst från Tretyakov-galleriet i Moskva. - “Detta är bara några exempel på banden som allteftersom binds mellan våra kyrkor för att reparera Kristus sönderrivna tunika” sa kardinal Koch.

Livets slut

Vad gäller mötets tema, livets slut, sa kardinalen att detta ”alltid har varit en utmaning då människan är den enda skapelsen som är medveten om sin dödlighet. Denna utmaning visar sig idag i ny gestalt tack vare framstegen inom kunskap och medicinsk teknik.” Han la till, att då de flesta idag dör på sjukhus blir beslutet medicinskt om det så gäller att avsluta en behandling eller att påbörja den. Detta väcker "frågan om meningen med lidande för kristna, vad vi menar med patientens värdighet” och den sjukes, och att ”veta om det som är bra för kroppen alltid är till tjänst för personens integrerade bästa”.

Dödshjälp - moraliskt oacceptabelt

Kardinalen reflekterade vidare över Kyrkans steg vad gäller denna fråga. Redan 1957 talade Pius XII till en internationell samling av 500 läkare som hade samlats i Rom och förklarade sig vara för pallativ vård och mot all slags aggressiv behandling. 1980 utvecklades detta ställningstagande till dokumentet Iura et bona om dödshjälp som togs fram av Troskongregationen, vars principer tydligt sammanfattas i Katolska kyrkans katekes. Där påminner man om det moraliskt oacceptabla med dödshjälp och ett avståndstagande från all slags aggressiv behandling och vikten av ordinär vård.
Katekesen uppmuntrar pallativ vård som är “en särskild form av oegennyttig kärlekshandling”. Kardinal Koch talade även om påven Franciskus lära och att han vid World Medical Associations europeiska möte i Vatikanen november 2017 skrev att det i i klinisk praxis och i medicin i allmänhet att man alltid måste ta hand om personen även om man inte kan läka den.
Den rysk-ortodoxa kyrkan är av samma övertygelse och då särskilt i Basis of the Social Doctrine of the Russian Orthodox Church som antogs vid konciliet i Moskva 2000 där man fördjupar sig i detta tema.

Människan kallad till liv

Även ordförande för Påvliga livsakademien msgr Vincenzo Paglia höll ett tal vid mötet i Moskva med titeln ”I människans värdighets tjänst, kallad till livet” och underströk att “en globalisering utan kristen inspiration är kärleksfattig och faller offer för konflikter och den kristna världens uppgift är att sätta personliga relationer i centrum”. Att vårda, förklarade msgr Paglia, betyder att ta hand om andra, som evangeliet lär. Och ur den synvinklen får liknelsen om den barmhärtiga samariten en ny dimension i det teknologiska och hyper-uppkopplade samhället där personer är alltmer instängda i sin egen värld. I sitt tal hänvisade msgr Paglia till budskapet Humana communitas som påven Franciskus sände till Påvliga livsakademien vid tjugofemårsfirandet sedan den grundades och som har översatts till ryska och överlämnats till patriarken av Moskva. Msgr Paglia sa att vi måste ta hand om det mänskliga livet på ett mänskligt sätt i våra val och samtidigt ta hand om miljön. Vi är kallade att återupptäcka bandet mellan relationer mellan oss och de platser där vi lever.

“En globalisering utan kristen inspiration är kärleksfattig och faller offer för konflikter - den kristna världens uppgift är att sätta personliga relationer i centrum”

13 februari 2019, 11:32