Sök

Ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot deltog i firandet av ettårsdagen av undertecknandet av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar i Abu Dhabi 4 februari Ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot deltog i firandet av ettårsdagen av undertecknandet av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar i Abu Dhabi 4 februari 

Kardinal Ayuso Guixot: Mänskligt broderskap – förena olika röster i en vacker symfoni

Ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot deltog i firandet av ettårsdagen av undertecknandet av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar i Abu Dhabi 4 februari. I en intervju med Vatican News betonar han att en interreligiös dialog alltid handlar om att bevara den egna religiösa och kulturella identiteten.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog som deltog i ettårsfirandet av påven Franciskus och storimamen av Al-Azhars undertecknande av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar i Abu Dhabi 4 februari berättade för Vatican News’ utsända syster Bernadette Reis fsp om detta nya interreligiösa åtagande.

“Dokumentet bygger på de tre pelarna vänskap, fred och samlevnad ... "ABC för vårt mänskliga liv".”

Han säger att påven och storimamen efter att ha undertecknat Dokumentet verkligen har engagerat sig i att främja denna anda av broderskap i världen. Detta är vad världen behöver, säger han. Varje kultur och varje religiös församling är kallad att samarbeta med varandra, i respekt för olikheter, för att uppnå målen som Dokumentet presenterar. Han berättar att Dokumentet bygger på de tre pelarna vänskap, fred och samlevnad och kallar dessa "ABC för vårt mänskliga liv".

Vårda den egna identiteten

Han betonar att det att främja broderskap och samarbete inte handlar om att ändra religion eller traditioner. Man aldrig får avstå från den egna identiteten, säger han, utan en interreligiös dialog handlar just om att helt och fullt bottna i den egna identiteten och religiösa traditioner.

Modet att möta den andra

Kardinal Ayuso Guixot påminner om påven Franciskus ord vid den Internationella fredskonferensen i Kairo i april 2017 då han uppmanade alla att “ha modet att möta den andra”.

Därför, sa kardinalen, måste vi visa en anda av uppriktiga avsikter. Trots våra olikheter som troende och medborgare kan vi vandra hand i hand och bredvid varandra och på detta sätt förbättra vår värld och vårt samhälle. Så; var och en förblir den han eller hon är utan att ge avkall på sin religion för att målet är inte att skapa en ”smälthärd” av alla utan snarare en ”rik blandsallad”.

“målet är inte att skapa en ”smälthärd” av alla utan snarare en ”rik blandsallad””

Utan att ge avkall på de olika andliga arven i våra religioner har var och en av oss en himmelsk kallelse att leva nära våra bröder och systrar, vem de än är och oavsett deras religiösa traditioner. Denna rikedom, avslutade kardinal Ayuso Guixot, ligger i att förena våra olika röster i ”en vacker musik” och en ”världssymfoni”.

 

06 februari 2020, 11:52