Sök

Prefekt för den påvliga Kommunikationsavdelningen Paolo Ruffini i Abu Dhabi Prefekt för den påvliga Kommunikationsavdelningen Paolo Ruffini i Abu Dhabi 

Prefekten för Vatikanens media i Abu Dhabi: Även media kan bygga mänskligt broderskap

Prefekten för den påvliga Kommunikationsavdelningen Paolo Ruffini deltog i ceremonin i Abu Dhabi för ettårsdagen sedan påven och storimamen undertecknade Dokumentet om mänskligt broderskap samt vid en konferens om medias roll för att förverkliga detta.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Även kommunikations- och informationsmedel har en avgörande roll för att främja mänskligt broderskap. Om detta påminde Paolo Ruffini, prefekt för den påvliga Kommunikationsavdelningen, då han talade vid en konferens i Abu Dhabi, som organiserades i samband med det första årsfirandet av påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar Ahmad Al-Tayyebs undertecknande av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar. Konferensen för arabisk media ”Arab Media Convention for Human Fraternity” organiserades av Muslimska äldrerådet i Abu Dhabi behandlade medias roll i ljuset av Dokumentet om mänskligt broderskap. 

“Han påminde om påven Franciskus önskan att kommunikations-eran kan leda oss till en kultur av ömsesidig respekt”

Storimamen av Al-Alzhars tidigare rådgivare domaren Mohamed Abdel Salam förklarade inför konferensen medias roll för Dokumentet: ”media är centrum för detta stora humanitära projekt. Media är otvivelaktigt en aktiv partner … och bär en stor del av ansvaret för medvetenheten, utbildningen och spridningen av mänskliga värden och principer.”

Vatican News' bidrag

Paolo Ruffini sammanfattade i sitt tal hur Vatikanens media Vatican News rapporterade undertecknandet av Dokumentet och möten och initiativ som följde det. Han påminde om påven Franciskus önskan att ”kommunikations-eran kan leda oss till en kultur av ömsesidig respekt”. Förenade Arabemiratens mediaråd var mycket glad över att höra om Vatikanens breda rapportering om Dokumentet. CNN:s arabiska avdelnings chefredaktör Caroline Faraj berättade att undertecknandet av detta Dokument för ett år sedan kom som en total överraskning för henne och att hon kontrollerade väl om det var sant eller inte. Det var en historisk händelse som skapade stort intresse, sa hon. Fader Rifat Bader, som representerade katolska kyrkan i Mellanöstern vid konferensen och som är chef för det katolska centret för studier och media i Jordan, förklarade å sin sida att undertecknandet av Dokumentet var en bra start. Han sa att det nu är dags att tänka tillsammans och uppmuntra initiativ som för folken samman “för att främja, inte bara värden utan en sann samexistens mellan de olika troende på en Gud”.

Vårda det gemensamma bästa

Ruffini talade om att kommunikatörens uppgift är den att vårda och överföra värden som fred, rättvisa och det gemensamma bästa. Broderskap kräver både mod och acceptans av mångfald, betonade han, och att man måste fördöma uppvigling till hat och våld i religionens namn.

Kommunikationen har alltså en grundläggande roll för dialogen och byggandet av en fredligare värld berättade Ruffini i en intervju med Vatican News. Under konferensen presenterades också en etisk kod som i 20 punkter inbjuder journalister att utföra sitt yrke med respekt för allas rättigheter. Ruffini berättar att dessa riktlinjer främst handlar om att undvika våldsamma förenklingar och fotografier som kan vara stötande och att genom kommunikationsmedel försvara mänskliga rättigheter och även kvinnornas lika rättigheter med män.

Han betonar att mötena inte handlar om att skapa en ”superreligion” som enar de olika religionerna utan att man försöker att komma fram till hur man genom att behålla sin identitet kan föra en interreligiös dialog utan rädsla för den andre.

Ruffini påminde om påven Franciskus budskap för den 54:e Världsdagen för sociala kommunikationer, om att vi måste minnas historierna som våra föräldrar och förfäder har berättat och som har format vår kultur. På samma sätt, sa Ruffini, skapar dagens berättelser en kollektiv identitet och därför måste vi berätta de riktiga historierna och i de oriktiga hitta en tråd som kan förlösa och återlösa dem.


 

06 februari 2020, 09:02