Sök

Msgr Paul Richard Gallagher och Kinas utrikesminister Wang Yi Msgr Paul Richard Gallagher och Kinas utrikesminister Wang Yi 

Heliga Stolen och Kina: Dialogens väg fortsätter

Vid Säkerhetskonferensen i München 14-16 februari höll sekreterare för Heliga stolens statsrelationer msgr Gallagher och Kinas utrikesminister ett möte. De underströk gemensamt vikten av det provisoriska avtalet mellan staterna om biskopsnomineringar och viljan att fortsätta att föra en dialog för att främja katolska kyrkans liv och det kinesiska folkets bästa.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I samband med Säkerhetskonferensen i München 14-16 februari möttes sekreterare för Heliga Stolens statsrelationer msgr Paul Richard Gallagher och Folkrepubliken Kinas utrikesminister Cinese Wang Yi. Ett officiellt möte som detta har inte skett på 70 år.

Msgr Gallagher berättar att mötet hölls i en hjärtlig anda. De båda framhöll vikten av det provisoriska avtalet om biskopsnomineringar som underteckandes 22 september 2018 och förnyade viljan att fortsätta denna institutionella dialog på bilateral nivå för katolska kyrkans och det kinesiska folkets bästa.

Man talade uppskattande om de ansträngningar som görs för att utrota epidemin Corvid-19 och för solidariteten med den drabbade befolkningen. De uttryckte slutligen viljan att man ökar ett internationellt samarbete för att främja en fredlig samexistens och världsfred och de utbytte tankar om interkulturell dialog och mänskliga rättigheter.

Vad gäller coronaviruset Corvid-19 uttryckte påven vid slutet av sin allmänna audiens i onsdags, 12 februari, sin närhet till befolkningen i Folkrepubliken Kina och ägnade en bön till våra kinesiska bröder och systrar som lider av denna grymma sjukdom och för att de ska tillfriskna så snart som möjligt.

 

15 februari 2020, 11:30