Sök

Katolsk kyrka i Dali Katolsk kyrka i Dali 

Burke: Målet med avtal mellan Heliga Stolen och Kina är pastoralt

En tålmodig dialog där man ömsesidigt lyssnar på varandra - processen är inte färdig men har inletts. Detta säger Heliga Stolens presstalesman Greg Burke vad gäller ett provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Som följd av ett gradvis närmande mellan Heliga Stolen och Kina har man idag 22 september slutit ett provisoriskt avtal vid ett möte i Peking. Vid mötet närvarade msgr Antoine Camilleri, undersekreterare vid Heliga Stolens avdelning för relationer med stater, Wang Chao, viceminister för Kinas utrikesdepartement, respektive ledare för delegationer från Vatikanen och Kina.

Provisoriskt avtal

Det provisoriska avtalet är frukten av ett gravis och ömsesidigt närmande och skrivs efter en lång tids förhandlingar. Det handlar om biskopsnomineringar som skapar möjligheter till ett större samarbete på bilateral nivå. Målet är att främja en insitutionell dialog som kan bidra positivt till den katolska kyrkans liv i Kina.

Erkända biskopar

Heliga Stolens presstalesman Greg Burke har uttalat sig vad gäller det provisoriska avtalet:

”Detta är inte slutet på en process. Det är början! Det handlar om en dialog, ett tålmodigt lyssnande från båda parter även då personerna har mycket skilda ståndpunkter. Målet med avtalet är inte politiskt utan pastoralt, för att låta de troende få ha biskopar som är i gemenskap med Rom men samtidigt erkända av de kinesiska myndigheterna.”

 

22 september 2018, 12:43