Sök

Arkiven om Pius XII offentliggörs

Heliga Stolens arkiv om Pius XII:s pontifikat mellan åren 1939 och 1958 blir offentliga 2 mars. 150 forskare från hela världen har redan anmält sitt intresse att läsa dokumenten.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Kyrkan är inte rädd för historien utan älskar den snarare” – detta sa påven Franciskus 4 mars förra året då han förklarade varför han vill öppna den arkiverade dokumentationen om Pius XII:s pontifikat. Påven sa då också att han är säker på att historieforskningen ska värdera detta pontifikats svåra beslut och kristna försiktighet.

I samma anda öppnar Vatikanens apostoliska arkiv detta material för offentligheten. 150 forskare från hela världen har anmält sitt intresse och arkivets prefekt msgr Sergio Pagano berättar att många av dessa kommer från den judiska och israeliska världen.

“Kyrkan är inte rädd för historien utan älskar den snarare”

I samband med att arkivet offentliggörs 2 mars anordnar Vatikanens apostoliska arkiv en studiedag i det Patristiska institutet Augustianum.
 

22 februari 2020, 11:30