Sök

Påven: 2 mars 2020 öppnas arkiven om Pius XII pontifikat Påven: 2 mars 2020 öppnas arkiven om Pius XII pontifikat 

Påven: 2 mars 2020 öppnas arkiven om Pius XII:s pontifikat

Under ett möte i Clemens-salen med chefer och personal vid Vatikanens hemliga arkiv måndagen 4 mars meddelade påven Franciskus att arkiven gällande Pius XII:s pontifikat ska öppnas 2 mars 2020.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Man har studerat mycket kring Pius XII, sa påven vid mötet, och att han flera gånger också fördomsfullt och överdrivet har kritiserats. Påvens underströk att Pius XII ledde en rad humanitära insatser och förde diplomatisk dialog mitt under Andra Världskriget.

Omfattande dokumentation

Påven tackade arkivens personal för deras arbete ”med inventering och beredning av omfattande dokumentation” vad gäller detta, som inleddes på Benedictus XVI:s vilja 2006.

Vi har just firat 80 årsdagen sedan Pius XII valdes till Petri efterträdare och styrde Petri båt i en bland 1900-talets allra ledsammaste och mörka tider, sa påven och vidare: ”Denna personlighet har undersökts och studerats ur alla synvinklar, flera gånger diskuterats och till och med kritiserats (med en aning fördomar och överdrifter kan man säga). Idag är han lämpligt nog omvärderad och snarare satt i rätt ljus för sina mångfacetterade egenskaper: framför allt pastorala men även teologiska, asketiska och diplomatiska.”

“Kyrkan inte är rädd för historien utan älskar den snarare, som Gud älskar den”

2 mars 2020 öppnas alltså dokumentationen och påven sa avslutningsvis att Kyrkan inte är rädd för historien utan älskar den snarare, som Gud älskar den.
 

06 mars 2019, 08:31