Sök

Böcker Böcker  

Påven: nej till falska och destruktiva historier - berätta det goda som förenar

Med sitt 54:e budskap till Världsdagen för Sociala Kommunikationer, med temat ”För att du skall kunna berätta för dina barn och barnbarn” (2 Mos 10,2) Livet blir historia", vill påven Franciskus understryka historiens värde. Påvens uppmaning är mer brådskande än någonsin för den katolska världen: att övervinna frestelsen att sprida destruktiva berättelser.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Berättelser "kan hjälpa oss att förstå och förmedla vilka vi är” eftersom "människan är en berättande varelse" som "klär sig med berättelser för att skydda sitt liv". Påven Franciskus understryker detta i sitt budskap till Världsdagen för Sociala Kommunikationer 2020, som publiceras på den helige Frans av Sales festdag, journalisternas skyddshelgon.

Uppbyggande inte destruktiv kommunikation

Budskapet omfamnar dock en mycket bredare horisont än journalistyrket, vilket alla påven Fransiskus budskap har gjort sedan det första år 2014, då han kopplade ihop den goda samariten och de "goda kommunikatörernas" uppdrag. I en tid som präglas av en splittrad och instrumentell användning av ordet – en "sjukdom" som den katolska världen tyvärr inte är immun mot - påminner påven oss om att kommunikation är giltig och god om den är uppbyggande, och inte destruktiv.

Fake News och Deepfake

Inför spridningen av fakenews och ännu värre av "falska och onda" berättelser, som har fått det sofistikerade namnet deepfake, uppmuntrar påven till berättelsen som belyser skönheten och hjälper till att hitta rötterna och styrkan till att fortsätta framåt tillsammans. Vi behöver andas de goda berättelsernas sanning, är påvens uppmaning.

Bibeln en "berättelse om berättelser"

Budskapet nämner storytelling, en teknik som i allt högre grad används inom olika områden från reklam till politik, men berättelsen som Francesco tänker på följer inte den världsliga logiken. Den har ett djupare värde som påminner oss om vad vi är i Guds ögon. Vad påven menar med storytelling är en modell för de berättelser som temat talar om, och som finns i bibel, där Gud både är skapare och berättare,

Genom sin berättelse kallar Gud saker och ting till liv, och skapar slutligen mannen och kvinnan, fria att kommunicera, konstaterar påven, med påminnelsen om att bibeln är ”den stora kärlekshistorien mellan Gud och mänskligheten”. På söndag firas den första söndagen tillägnad Guds O, en dag som påven har inrättat med sitt Apostoliska brev Aperuit Illis, med inbjudan att ha en närmare relation till den Heliga Skriften.

"Kunskapen om Gud överförs framför allt genom berättelser, från generation till generation, om hur Han fortsätter att vara närvarande".

Falska och onda berättelser en frestelse

En viktig del av årets budskap ägnar påven "destruktiva berättelser" som han beskriver med ord som påminner om hans predikningar i Sankta Martas kapell.

Liksom i budskapet till Världsdagen för Sociala Kommunikationer 2018, med fokus på fake news, varnar påven mot ormens frestelse i Första Mosebok. ”Fakenews slår en hård knut på berättelsen som är svår att knyta upp”, skriver påven och fördömer de berättelser som "förgiftar oss och övertygar oss om att för att för vara lyckliga måste vi ständigt ha, att äga och konsumera". Påven tar även upp ett återkommande tema i hans pontifikat: det destruktiva i skvaller och förtal, och han noterar att det är så vanligt att man knappt märker det, liksom man inte märker hur mycket våld och falskhet vi konsumerar.

Den ultimata konsekvensen är spridningen av "destruktiva och provocerande berättelser som sliter sönder och bryter upp samexistensens ömtåliga trådar". Den mänskliga värdigheten är i fara, läser man i budskapet, skadad av kombinationen av "overifierad information" med upprepningen av "banala och falska övertygande tal" som ”angriper med hat”. Påven uppmanar till att modigt reagera mot detta, och lyfta fram sanningen om vilka vi är, även det heroiska som ignoreras vardagligt i en värld full av splittringar.

Ingen mänsklig historia obetydlig i Guds ögon

Påven uppmärksammar därför berättelsen om Jesus, som visar hur Gud har tagit människan till sitt hjärta, och att det för honom "inte finns några obetydliga eller små mänskliga berättelser".

"Genom att arbeta med den Helige Ande kan varje berättelse, även den mest bortglömda återfödas, som en bilaga till evangeliet", skriver påven och citerar några mänskliga berättelser som beskriver mötet mellan Guds och människans frihet" från Augustinus bekännelser till Bröderna Karamazov. I en inbjudan till att läsa både de heliga berättelserna och de som doftar av evangeliet, understryker påven att det är aldrig oväsentligt att berätta vår berättelse för Gud. Även om vi inte berättar väl, kan vi känna igen det goda och ge det utrymme.

Meddelandet avslutas med en bön till Jungfru Maria, att hon må lyssna på våra berättelser och bevara dem. Påven påminner om en bild som han älskar och som finns i mottagningsrummet i Casa Sankta Marta med Jungfru maria som löser upp knutar. Påven ber i budskapets sista rader henne att lösa upp det många knutar som våra liv trasslar in sig i och hjälpa oss att bygga berättelser om fred och framtid.

24 januari 2020, 12:15