Sök

sc505_00050aem.jpg

Roms judar gömda och räddade i kloster

Vittnesmål och primära källor har samlats i en studie som inte bygger på dokumentation från Heliga Stolens arkiv, men som belyser Vatikanens åtagande att rädda judar som flydde den nazifascistiska förföljelsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Över 6 tusen romerska judar av de cirka 10 tusen som levde i staden räddades tack vare kyrkans och Vatikanens direkta eller indirekta ingripande, under Andra världskriget fram till den 4 juni 1944. En holländsk diakon, Dominiek Oversteyns, som tillhör den katolska rörelsen L'Opera' (FSO) har sedan år 2000 samlat tusentals primära källor. Det rör sig om judiska vittnesbörd eller från deras räddare och dokumentationen är hämtad i olika arkiv. Ingenting av materialet kommer från Vatikanens arkiv under den här perioden, som inte kommer att vara tillgängligt förrän det öppnas den 2 mars i år.

Innan judarna samlades ihop

Den stora mängden information, bekräftar hur skyddet av de romerska judarna började innan hopsamlingen i gettot i gryningen den 16 oktober 1943. Det finns bevis på att 714 av de 1 323 judarna var ute ur sina hem och gömda före SS-razzian. För 500 av dem öppnades dörrarna till 49 romerska kloster omedelbart. På klosterportarna spikade man upp skylten "extraterritoriellt område", vilket markerade att det inte var italiensk mark utan tillhörande Vatikanstaten, för att hålla nazisterna borta.

Vatikanens insatser

Studien nämner även Vatikanens ingripanden: 200 direkta uppmaningar till kloster att gömma judar, vilket många gjorde före den 16 oktober, och 240 uppmaningar till nazister att frigöra arresterade judar.

235 kloster

Oversteyns forskning visar att 235 kloster i Rom engagerade sig under hela perioden. Till dessa platser skickade Vatikanen materiell hjälp av olika slag. "I huvudsak mat", säger jesuitpater Peter Gumpel som är arbetar med saligförklaringen av påven Pius XII.

Materiellt stöd

Fader Gumpels berättar om hur syster Pascalina Lehnert, som var ansvarig över påven Pius XII:s hushåll, regelbundet reste runt till stadens kloster för att förse dem med förnödenheter. Hon körde själv en liten skåpbil. "Vatikanen skickade även femtio lastbilar med mat och annan materiell hjälp till Norditalien".

Innanför Vatikanens murar

Strategin inne i Vatikanen var inte att välkomna stora grupper judar utan att dela upp judar i små grupper på två, tre personer och gömma dem på olika platser för att öka möjligheten att rädda dem. I Vatikanen fanns 40 judar gömda dagen för befrielsen.

Vittorio De Benedetti vittnade om hur hans far fördes till Lateranpalatset ombord på en bil med Vatikanstatens nummerplåt, där han med hjälp av ett falskt pass som Heliga Stolen gav honom, blev kvar till slutet av kriget som bibliotekarie på det Romerska Seminariet.

60 raider

Man kan undra om tyskarna visste om att judarna gömdes på de katolska klostren i Rom. Forskningen resulterar i en beräkning av 60 raider i 35 kloster - den sist den 2 juni 1944 – vid vilka 46 judar arresterades, vara 39 avrättades efter att ha deporterats.

Påvens försiktighet

"När nazisterna fick reda på de dolda flyktingars existens agerade de", betonar Oversteyns. ”Och detta visar på att Pius XII hade en anledning till att vara tyst. Om han hade väckt allmänhetens uppmärksamhet, skulle han förmodligen ha provocerat ett större antal inspektioner av nazisterna, och därmed ha äventyrat över 6 000 människors liv. "

29 januari 2020, 13:28