Sök

pipernoAEM.jpg

Moder Elisabeth Hesselblad gömde judar i klostret

Det var i december 1943 som Moder Elisabeth Hesselblad öppnade Birgittaklostrets dörrar på Piazza Farnese för att gömma tre judiska familjer, allt som allt 13 personer, som riskerade att deporteras. Piero Piperno, var då en 15-årig judisk pojke som med sin mamma och två syskon tog sin tillflykt hos Birgittasystrarna.

Strax före helgonförklaringen av moder Elisabeth Hesselblad år 2016, då Piero Piperno var 88 år gammal, berättade han om minnet av sitt möte med Elisabeth Hesselblad. Hon gjorde ett starkt intryck på honom: ”Hon hade en mycket stark helig karisma, och hon tog inte bara emot oss, hon gjorde det med stor kärlek.”

Judarna har funnits i Rom sedan romartiden och när fascismen kom med Mussolini tog judarna liksom många andra italienare emot fascismen som ett hoppfullt sätt att ena nationen. ”Jag var med i de fascistiska barn och ungdomsgrupperna, liksom många andra judiska barn. Det var senare på 30-talet då raslagarna kom som vi fick ett bryskt uppvaknande”, berättar Piperno. Allt eftersom förlorade vi fler och fler rättigheter, till en början små banala saker, som att skriva dödsannonser i tidningen, ha en radio i hemmet, osv. till mer allvarliga som att judarna förlorade statsanställningar eller rätten att gå i skolan, till att slutligen berövas på vår värdighet som medborgare.”

När Italien gick med i kriget på Tysklands sida 1940 flyttade familjen ut på landet utanför Siena. De var alltså inte i Rom när den stora deportationen av romerska judar ägde rum den 16 oktober 1943. Men eftersom man då inte hade funnit familjen Piperno i Rom, började man söka efter dem i övriga Italien. De insåg att de inte längre var säkra på landet och gjorde det farliga steget att återvända till Rom för att gömma sig där.

”Förutom att rädda livet på oss gav även Moder Elisabeth Hesselblad oss vår värdighet tillbaka, när hon tittade min mamma i ögonen och sa att vi inte skulle säga upp vår religion”, sa Piero Piperno. ”Under flera år hade vi fått skämmas eller av rädsla dölja att vi var judar. Efter att till en början ha sagt att vi kom från Syditalien och i klostret ljugit om vår judiska identitet, och deltagit vid de katolska gudstjänsterna, visade Moder Elisabeth oss respekt och hon såg till att våra förhållanden i klostret blev säkrare, om det skulle komma kontroller.”

År 2004 gav Yad Vashem Moder Elisabeth Hesselblad utmärkelsen ”rättfärdig bland folken”, efter sin död, ett erkännande för hennes insatser att rädda judar under Förintelsen.

När den gamle mannen fick frågan om han ska delta under helgonförklaringen av Moder Elisabeth, svarar han: ”Jag har låtit sy upp en ny kostym dagen i ära. Naturligtvis ska jag vara där. Jag har länge undrat var för de inte har helgonförklarat henne tidigare.”

29 januari 2020, 13:55